20.03.17 13:10 Alder: 249 days
Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

”24 timer for Herren”


Pave Frans opfordrer de katolske sogne verden over til at holde døgnåbent nu på fredag og lørdag, den 24. og 25. marts, så troende får mulighed for atter at møde Jesus Kristus i bodens sakramente og i tilbedelsen af det allerhelligste sakramente.

Fasteinitiativet, der er arrangeret af Det pavelige råd for fremme af Nyevangelisering, går under navnet 24 timer for Herren og er tænkt som en anledning til bøn og refleksion. Den er også tænkt som en anledning til at tale med en præst og en mulighed for at genopdage – eller opdage for første gang – den store barmhjertighed, forløsning og livsforandrende kraft, som findes i bodens sakramente.

Dette års tema er ”Barmhjertighed ønsker jeg” (Matt 9,13).

I sit fastebudskab for 2015 talte pave Frans om betydningen af initiativet 24 timer for Herren.

”Selv som individer er vi fristet af ligegyldighed. Vi oversvømmes af nyhedsreportager og chokerende billeder af menneskelig lidelse og føler samtidig en manglende evne til at hjælpe. Hvad skal vi gøre for ikke at blive fanget i denne spiral af angst og afmagt?

For det første kan vi bede i fællesskab med den jordiske og den himmelske Kirke. Vi bør ikke undervurdere bønnens kraft, når mange beder sammen!

Initiativet 24 Timer for Herren, som jeg håber bliver fejret overalt i Kirken […], også i bispedømmerne, er tænkt som et tegn på bønnens nødvendighed”.

Adspurgt om hvordan man kan involverer de troende i initiativet, siger præsidenten for det pavelige råd, ærkebiskop Fisichella, at dets succes afhænger af hvor meget ”vi præster er overbeviste om initiativets styrke”.

”Det er naturligvis en udfordring at forstå, hvordan vi, i løbet af 24 timer, kan være et synligt tegn på barmhjertighed og byde folk velkommen i vore kirker”, sagde han.

Dette års initiativ vil forsøge at tage gentage de sidste to års succeser i Rom. Her stod katolikker, mange af dem unge, uden for kirkerne og inviterede forbipasserende til at aflægge kirken et besøg.

Ærkebiskop Fisichella nævner, at fx var Santa Maria in Trastevere fuld af unge, der stod i kø for at komme til skrifte – endda kl. to om morgenen.

Mere information om fasteinitiativet og diverse materialer på flere hovedsprog kan downloades fra www.novaevangelizatio.va.