20.03.17 13:34 Alder: 249 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet

Årets valfarter til Åsebakken og Øm


Om få måneder afholdes bispedømmets årlige valfarter til Vor Frue af Åsebakken og Vor Frue af Øm. Ved en beklagelig fejl er datoerne for valfarterne ikke kommet i Katolsk Lommebog 2017.

Valfarten til Vor Frue af Åsebakken afholdes som sædvanligt sidste søndag i maj, det vil sige den 28. maj, 7. søndag i påsken.

Valfarten til Vor Frue af Øm afholdes i år anden søndag i juni, altså den 11. juni på festen for Den Hellige Treenighed.

Mottoet for årets valfarter er De holdt fast ved bønnen sammen med Jesu mor, Maria” (ApG 1,14).