19.05.17 09:23 Alder: 1 year
Kategori: Arrangementer, hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

Tag med på årets valfarter


Vor Frue af Åsebakken

Valfartstiden nærmer sig. Søndagene 28. maj og 11. juni er vi indbudt til at mødes på Åsebakken og i Øm. Som i de foregående år opfordrer jeg alle til at deltage i disse to fejringer af Kristus, Jomfru Maria og vort fællesskab som Kirke.

Vore valfarter falder altid i påsketiden eller kort derefter. Ofte kan vi på vore valfarter markere én af de store fester, som falder i denne tid. I år vil vi på Øm fejre festen for Den hellige Treenighed. 2017 er dog også et særligt jubilæumsår, nemlig 100-året for Jomfru Marias tilsynekomst for de tre børn i Fatima. Det var under 1. Verdenskrig og kort før den russiske revolution, altså en tid med dramatiske og grusomme begivenheder, som endte med store rigers opløsning og omvæltning af samfundsordenen. I dag, 100 år senere, er vor verden ikke blevet fredeligere, om end vort kontinent Europa de sidste mange år har været næsten forskånet for krige. Alligevel er der flere ting, som foruroliger, og mange steder i verdener der krig og terror. I sit budskab til de tre børn i Fatima opfordrede Jomfru Maria til bøn og bod. Dette budskab er lige så aktuelt i dag. Vi føler os ofte magtesløse for det, der truer, men bøn og ændring af livsstil er midler, som – ikke mindst, når de bruges i fællesskab – kan skabe en ny ånd og en ny orden.

Ud over dette tiltag – bøn og bod – som fatimajubilæumsåret lægger op til, er der altid grund til at tage på valfart. Med denne praksis viser vi vilje til at bryde op, ikke bare ved at tage til Åsebakken eller Øm, men også i overført betydning ved at lade vort liv være en vandring med Gud. Denne vandring foregår i vor dagligdag, i vore hjem og i vore menigheder. Vi har dog også brug for det større fællesskab med resten af Kirken, og det kommer godt til udtryk på en valfart.

Traditionelt er vore valfarter også rettet mod Jomfru Maria. Temaet for dette års valfarter er ”De holdt fast ved bønnen samen med Jesu moder, Maria” (ApG 1,14). Traditionen har tolket dette skriftsted som mere end en beretning om, at Jomfru Maria blot var til stede sammen med disciplene. Hendes tilstedeværelse var også en stærk samlende kraft, som skulle styrke den unge Kirke i fælleskabet. Også i dag har vi brug for at samles om Jomfru Maria, og fatimaåret er en god anledning til også at få styrket vor tro på hendes forbøns magt og se hende som et forbillede på tro.

Vor tid ser ofte dyster ud; men det skal altid kunne kendes på os kristne, at vi er glade og fortrøstningsfulde. At leve op til det vil ikke blot sætte os fri, men også være en opmuntring til andre.

Jeg opfordrer derfor alle til at deltage i valfarterne i år og ser frem til at møde flest muligt af jer, enten på Åsebakken den 28. maj eller i Øm den 11. juni.

+Czeslaw