19.05.17 10:31 Alder: 339 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

COMECE i audiens hos paven


Pave Frans tog imod komitéen for De katolske bispekonferencer i EU (COMECE) i Vatikanet tirsdag den 16. maj som led i forberedelserne af ’Rethinking Europa’ – et stort anlagt dialogforum, som COMECE arrangerer i Vatikanet den 27.-29. oktober 2017 i anledning af 60-årsdagen for underskrivelsen af Romtraktaten.

Under sit to dage lange besøg i Rom og Vatikanet mødte COMECE’s komité med flere myndighedspersoner fra EU og Vatikanet for at drøfte hovedudfordringerne for Den europæiske Union og hvordan Den katolske Kirke kan understøtte det europæiske projekt på et tidspunkt, hvor Europa synes at befinde sig ved en skillevej.  

COMECE’s delegation blev anført af præsident kardinal Reinhard Marx, de fire vicepræsidenter biskopperne Czeslaw Kozon, Jean Kockerols, Gianni Ambrosio, Rimantas Norvila og generalsekretær pater Olivier Poquillon OP.

Delegationen mødtes med ærkebiskop Paul Gallagher, sekretær for Den hellige Stols udenrigsrelationer, statssekretær kardinal Pietro Parolin, EU’s ambassadører akkrediteret Den hellige Stol, og til sidst med pave Frans.

”’Rethinking Europe’ bliver startskuddet for en dialogproces mellem repræsentanter fra forskellige kirkesamfund – gejstlige såvel som lægfolk – og politikere beslutningstagere”, siger kardinal Reinhard Marx.

Dialogen med Rom har til formål at fremme en dybere refleksion over Den europæiske Unions fremtid for at genvinde den tillid og entusiasme, pave Frans opfordrede Europa Parlamentets-medlemmer til sidste år ved uddelingen af den prestigefulde Charlemagne-pris.

Idéen med at arrangere ’Rethinking Europa’ som et åbent dialogforum har været på COMECE’s dagsorden i to år, og kommissionen udtrykker derfor stor glæde over, at Den hellige Stol og pave Frans aktivt deltager i denne proces.

Den katolske Kirkes hovedbudskab er atter at anbringe mennesket i centrum af den europæiske politik og dialogen med Rom bliver en milepæl i denne proces.