19.05.17 10:52 Alder: 1 year
Kategori: Andet, Nyt fra bispedømmet

Svendborgenser modtager pavelig orden


I sidste måned modtog Knud Petersen, tidligere menighedsrådsformand ved Skt. Knuds Kirke i Svendborg Sct. Silvesterordenen, en fortjenstorden, af pave Frans ved biskop Czeslaws hånd.

Under firmelsesmessen oplevede mere end 600 mennesker det højtidelige og bevægende øjeblik, da Biskop Czeslaw kaldte Knud Petersen frem og modtog Sct. Silvesterordenen. Det var en meget stor og glædelig overraskelse for Knud Petersen og for menigheden.

Knud Petersen har tjent Kirken med liv og sjæl i mange, mange år. Da bispedømmets synode kom sidst i 1960erne var han en ivrig og begejstret deltager i hele perioden. I 1968 var han initiativtager til at oprette Forvaltningsrådet, forgængeren til menighedsrådet der kom i 1970. Han blev som en selvfølge valgt til formand, en post han bestred i 36 år indtil 2014 med få års pause. Han har ydet en enestående indsats for vores kirke og menighed.

Knud Petersen og hans hustru Gurli Petersen deltager stadig meget aktivt i menigheden.