27.06.17 15:04 Alder: 297 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet

Jacob Thomsen in memoriam


Den 22. juni døde Jacob Thomsen efter flere års sygdom og svaghed. Som ægtefælle og familiefar berører hans død først og fremmest hans nærmeste; men da vort bispedømme er forholdsvis overskueligt, føler vi os på mange måder som en familie, og Jacob Thomsen var et kært medlem, kendt af mange. Også Jacobs og hans hustrus hjem blev et katolsk samlingspunkt, hvis gæstfrihed og kulturelle atmosfære mange kom til at nyde godt af.

Hans personlige trosvandring, hans levende tro og det engagement for Kirken, som den førte til, gjorde, sammen med hans store viden inden for teologi, liturgi, historie og litteratur, at mange kom til at drage nytte af hans kompetencer og iver. Det gælder hans mangeårige menighed ved Sct. Andreas kirke i Ordrup, men også og ikke mindst bispedømmet, som gennem årene kunne nyde godt af hans lærdom og iver. I mange år var han medlem af pastoralrådet; men et virkeligt stort arbejde lagde han i oversættelsen og udarbejdelsen af tidebogen, missalet og andre liturgiske tekster, som medlem af liturgikommissionen og i mange timers arbejde ved siden af.

Jacob Thomsen var konvertit og blev en overbevist katolik. Han glemte dog aldrig det gode, som han havde fået med fra sin lutherske opvækst, og kærligheden til det gjorde også, at han blev en kompetent og forsonende aktør i økumeniske sammenhænge.

Hans personlige fromhedsliv blev stærkt understøttet af benediktinsk spiritualitet, som blev plejet med kontakt til ordenens centre i både ind- og udland og knyttede ham til den benediktinske familie som oblat.

Vi kender alle personer i vort bispedømme, som har udrettet meget og været eksempler på tro. Jacob Thomsen er én af dem, som vi vil huske for alt, hvad han har været og gjort, og kærligt mindes i vore bønner.

Må han hvile i fred.

+Czeslaw Kozon

Jacob Thomsen begraves fra Sct. Andreas kirke i Ordrup torsdag den 29. juni kl. 12.30 med efterfølgende jordfæstelse på Ordrup kirkegård.