29.06.17 14:32 Alder: 298 days
Kategori: Katolsk

Pressemeddelse fra Vatikanet vedrørende Kardinal George Pell


Vatikanets pressekontors meddelelse vedrørende Kardinal Pell

29.06.2017

Den Hellige Stol har med beklagelse erfaret nyheden om de sigtelser, der er rejst i Australien mod Kardinal George Pell i forbindelse med handlinger, der ligger tilbage i tiden, og som tillægges ham.

Efter at være blevet gjort bekendt med sigtelserne har kardinal Pell med fuld respekt for  den borgerlige lovgivning besluttet at vende tilbage til sit hjemland for at møde sigtelserne imod ham, idet han er sig vigtigheden bevidst af, at han selv deltager [i sagens forløb] for at sikre at sagen behandles fair og for at fremme søgningen efter sandheden.

Den hellige Fader har, efter at kardinal Pell har informeret ham, tilstået kardinalen orlov, så han kan forsvare sig.

Under kardinalpræfektens fravær vil arbejdet i Sekretariatet for økonomiske anliggender være at fortsætte. Sekretærerne  forbliver i deres stillinger og fortsætter arbejdet med  kongregationens normale opgaver - donec alitur provideatur (indtil andet måtte blive bestemt).

Den hellige Fader, som har værdsat kardinal Pells loyale oprigtighed under dennes treårige tjeneste i Kurien, er taknemmelig for hans samarbejde, og i særdeleshed for hans energiske og dedikerede indsats med hensyn til reformerne på det økonomiske og administrative område, så vel som hans aktive deltagelse i Kardinalrådet (C9).

Den hellige Stol udtrykker sin respekt for det australske retssystem, som må afgøre om de rejste spørgsmål er begrundede. Samtidig er det væsentligt at minde om, at kardinal Pell offentligt og gentagne gange har fordømt overgreb mod mindreårige som umoralske og ubærlige; han har tidligere samarbejdet med de australske myndigheder (for eksempel i de vidneforklaringer, han har afgivet til 'Den kongelige Kommission'); han har støttet oprettelsen af Den pavelige Kommission til beskyttelse af Mindreårige; og endeligt har han som lokal biskop i Australien indført strukturer og procedurer med henblik både på beskyttelsen af mindreårige og på hjælp til ofre for overgreb

(original tekst på engelsk. Oversættelse ved Hanne Gregersen)