01.08.17 10:25 Alder: 353 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

Præsteudnævnelser og øvrige ændringer i præsteskabet m.m. i bispedømmet


Biskop Czeslaw Kozon har bekendtgjort følgende udnævnelser og konstitueringer m.m.:

August 2017:
Pastor Thomas Birkheuser genudnævnes pr. 1. august som sognepræst ved Sankt Josefs Kirke i Horsens for en 5-årig periode.

Pastor Hans Esmark har pr. 1. august fået forlænget sin embedsperiode som sognepræst ved Sankt Wilhelms Kirke i Hillerød for en periode af 1 år.

Pater Jan Ophoff O.Præm. har pr. 1. august fået forlænget sin embedsperiode som sognepræst ved Sankt Norberts Kirke i Vejle for en periode af 2 år. Pater Ophoff fortsætter desuden som konstitueret sognepræst ved Sankt Knuds Kirke i Fredericia.

Pater Julian Bodnar CssR har pr. 1. august fået forlænget sin embedsperiode som sognepræst ved Vor Frue menighed i Næstved for en periode af 1 år.

Pastor Kamil Brogowicz, der blev præsteviet den 10. juni i år, er pr. 1. august 2017 udnævnt til andenpræst ved Sct. Josefs menighed på Lolland-Falster.

Pastor Michael Hornbech-Madsen er pr. 1. august 2017 udnævnt som ny sognepræst ved Sankt Nikolaj Kirke for en 5-årig periode.

September 2017:
Pater Wladyslaw Zdunek CssR ophører pr. 1. september 2017 som sognepræst ved Sankt Nikolaj Kirke i Hvidovre og flytter til sine medbrødre ved Sct. Annæ kirke.

Pater Herbert Krawzyk SJ ophører 1. september 2017 som sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Pater Krzysztof Augustyniak SJ er pr. 1. september 2017 udnævnt som ny sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus for en 5-årig periode.

Pastor Stefano Tarquini er pr. 1. september 2017 konstitueret som sognepræst ved Jesu Hjerte kirke i Randers.

Pater Ambroziu Anghelus O.F.M. Conv. er pr. 1. september 2017 udnævnt til andenpræst ved Jesu Hjerte Kirke og ved Sakramentskirken i København.

Pastor Mate Rada er pr. 1. september 2017 udnævnt til andenpræst ved Sct. Knuds kirke i Ringsted og ved Vor Frue kirke i Næstved.

---------
Med udgangen af august måned 2017 ophører pater Stanislaw Rutka CssR som sjælesørger for polakkerne på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Han afløses af pater Jacek Aniszewski CssR., der tiltræder den 1. september 2017. Pater Aniszewski er født i Katowice i Polen den 29. september 1963 og præsteviet den 17. juni 1990.

Med udgangen af august måned 2017 ophører ligeledes pater Andrzej Szorc CssR som andenpræst ved Sankt Annæ Kirke med særligt ansvar for de engelsktalende katolikker. Han afløses af pater Piotr Grzeskiewicz CssR, der tiltræder den 15. september 2017. Pater Grzeskiewicz er født i Nowa Deba i Polen den 2. oktober 1982 og præsteviet den 31. maj 2008.

Pater Pawel Rakowski SJ er pr. 1. september udnævnt til rektor ved Sct. Augustins kirke i København. Pater Rakowski er født den 31. maj 1985 og præsteviet den 27. juni 2015.

Pater Pawel Ben SJ er fra den 24. juni 2017 udnævnt til vice-superior ved jesuitternes kommunitet ved Niels Steensens Kollegium i København.

Pater Michal Gutkowski SJ er den 24. juni 2017 vendt tilbage til Polen.

Pastor Michael Hornbech-Madsen genudnævnes pr. 1. august 2017 som sjælesørger blandt indsatte i fængsler og arresthuse i Storkøbenhavn.

Sigurd Sverre Stangeland blev diakonviet den 8. juli 2017 og fortsætter sine studier i Rom.