07.08.17 13:27 Alder: 347 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

900-års markeringen af Den hellige Magnus’ død


Biskop Czeslaw Kozon (nr. to fra venstre) deltog i markeringen af 900-året for den hellige Magnus’ død på Orkneyøerne. Her ses de britiske og nordiske gejstlige udenfor Sankt Magnus domkirken i Kirkwall efter messen.

I slutningen af juli, mens man i Norge fejrede den hellige Olav, blev en anden norsk helgen, den hellige Magnus, fejret på Orkneyøerne. De vindblæste nord for Skotland tilhørte Norge fra ca. år 875 til år 1468.

En delegation bestående af tre ærkebiskopper og ni biskopper anført af biskop Hugh Gilbert af Aberdeen, som Orkney hører under, deltog den 28.-29. juli i en pilgrimsfærd til hovedbyen Kirkwall for af markere 900-året for den hellige Magnus’ død. Med i delegationen var biskop Czeslaw Kozon og biskop Bernt Eidsvig af Oslo.

Magnus Erlendsson (ca.1080-1115/17) var søn af jarl Erlend Torfinnsson og voksede op i de år, da de norske konger for alvor markerede sig som lensherrer over øerne. Af kong Øystein 1. Magnusson blev Magnus gjort til jarl over øerne som medregent for sin fætter Håkon Paulsson. I starten var der venskab mellem de to fætre, men der gik ikke lang tid før Håkons jalousi og hans tilhængere ødelagde freden. Magnus havde gjort sig upopulær blandt storbønderne på grund af sit kristne syn, hvor Håkon stod for datidens mere traditionelle værdier. Samjarledømmet endte i krig mellem de to fætre og Magnus blev dræbt på Egilsay den 16. april 1115 (eller 1117).

Magnus blev helgenkåret i 1135.