08.09.17 11:40 Alder: 258 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken

Paven til Colombias myndigheder: ”Lyt til de fattige”


Foto: EPA

Pave Frans indledte sit tætpakkede program ved torsdag morgen at besøge præsidentpaladset Casa de Nariño for at mødes med landets øvrighedspersoner, diplomater og repræsentanter for civilsamfundet.

Paven indledte sin tale med at takke præsident Juan Manuel Santos Calderón for invitationen til at besøge landet på dette historiske tidspunkt. Ligesom sine forgængere, den salige Paul VI og den hellige Johannes Paul II havde udtrykt det ved deres besøg i landet, ønskede pave Frans at dele sin tro med colombianerne, hvis tro er stærkt forankret i dette land, og det håb, som bor i deres hjerter. Kun gennem tro og håb er man i stand til at overvinde vanskeligheder og opbygge en nation for alle colombianere, sagde paven.

Paven omtalte herefter de mange måder, hvorpå landet er velsignet, fx dens smukke natur og biologiske diversitet, som fordrer en respektfuld omsorg. Colombia er det land i verden med den næsthøjeste diversitet, fremhævede pave Frans og tilføjede, at når man rejser gennem landet får man nemt øje på Guds gavmildhed. Også landets kultur er levende og præget af stærke menneskelige værdier såsom generøsitet, mod og stærk beslutsomhed.

Paven priste de initiativer, som er gjort for at imødegå bevæbnet vold samt bestræbelserne på at finde veje til forsoning og opbygge en fremtidig vej baseret på en mødets kultur – en kultur, der bør stå i centrum for enhver politisk, social og økonomisk aktivitet til gavn for det enkelte menneske og for samfundets bedste. Dette kan hjælpe med at undgå fristelsen til at bremse denne udvikling eller forfølge kortsigtede personlige interesser. Jo mere krævende vandringen på fredens og forståelsens vej bliver, jo større må vore bestræbelser for gensidig forståelse være, så vi kan læge sår, bygge broer, styrke relationer og støtte hinanden (jf Evangelii Gaudium, 67).

Her henviste pave Frans til Colombias motto, Frihed og Orden, og han sagde at disse to ord lærer os alt. Vi må ikke glemme, at ulighed danner grundlaget for social elendighed, sagde han og bad tilhører om at være særligt opmærksomme på dem i samfundet, som i dag er udstødte og marginaliserede. Der er brug for alle i opbygningen af samfundet. Ægte rigdom er mangfoldighed. Vi skal kigge mod de svageste, de undertrykte og de mishandlede; dem, hvis stemme ikke bliver hørt enten fordi den er taget fra dem, aldrig har haft den eller fordi de ignoreredes. Colombia har brug for at alle deltager for at kunne opbygge en fremtid fuld af håb.

Kirkens mission er fred, retfærdighed og til alles bedste, og den kan hjælpe landet med at vokse. Paven talte om familiens betydning for det er i dens midte, at vi lærer at leve sammen og tilhøre hinanden trods vore forskelligheder. Jeg beder jer om at lytte til de fattige og de lidende. Af dem kan vi lære sande lektioner om livet, menneskelighed og værdighed, fordi de virkeligt forstår disse ord, der blev sagt af ham, som døde på korset.