12.09.17 13:19 Alder: 285 days
Kategori: hovednyhed, Nyt fra bispedømmet, Arrangementer

Længe ventet åbning af diakonalt samlingssted


Foto: Caritas Danmark

Caritas’ nyistandsatte lokaler i Stenosgade blev åbnet og indviet af biskop Czeslaw fredag den 8. september. Dermed er lokalerne klar til at blive brugt til diakonale aktiviteter under navnet Caritas Center Stenosgade.

Åbningen fandt sted i forlængelse af hverdagsmessen i Jesu Hjerte Kirke, som biskoppen koncelebrerede med generalvikar Niels Engelbrecht, Tomislav Cvetko OFM Conv og Tomaz Majcen OFM Conv. Messen var i dagens anledning velbesøgt – og ligesådan den efterfølgende reception i menighedssalen.

”Det er med glæde, at vi indvier disse lokaler. Vi har brug for, at vores bispedømme, og også gerne den enkelte menighed, har et set-up, hvor man som udtryk for fællesskabets ånd kan tage imod de mennesker, der har brug for det”, sagde biskop Czeslaw ved receptionen.

Caritas’ bestyrelsesformand Christa Bonde takkede de involverede i processen med at etablere centeret og fremhævede Niels Engelbrechts indsats for at få ombygningen og aktiviteterne til at lykkes økonomisk og praktisk. Generalsekretær Jann Sjursen præsenterede de ansvarlige for hjælpetilbuddene, fortalte om intentionen med centeret og satte gang i rundvisningen.

Arbejdet i centeret kommer primært til at foregå på frivillig basis, men der er også ansat en medarbejder, Naja Mottelson, som er ansvarlig for at koordinere aktiviteterne og drive centeret i hverdagen. I forbindelse med åbningen har vi stillet hende et par spørgsmål:

Hvad er formålet med Caritas Center?

I første omgang skal centeret lægge ramme om et antal faste diakonale projekter drevet af de frivillige i de københavnske sogne. Vi begynder med den ugentlige socialrådgivning og en håndfuld andre initiativer, men målet i de kommende måneder er at udvide med flere tilbud forankret i nærmiljøet på Vesterbro. Man behøver ikke at bevæge sig langt væk fra Stenosgade for at se, at der er mange sårbare grupper at række ud til i lokalområdet.

Formålet med Caritas Center er også at styrke Caritas’ tilbud til frivillige, bl.a. med træningskurser og foredrag, som kan ruste vores frivillige til deres projekter. Forhåbentlig vil centeret blive et samlingspunkt for de frivillige i bredere forstand. Det gør en stor forskel at have et hjemsted at mødes om, og det har vi faktisk ikke haft tidligere. Jeg tror, at det vil give mange muligheder for at opbygge et endnu stærkere fællesskab om Caritas’ arbejde.

Hvis vi ser et år frem i tiden, hvilken forandring håber du så, at centeret har været årsag til?

Naturligvis ønsker jeg mig først og fremmest, at de diakonale projekter får luft under vingerne og kommer folk til gode. Men jeg håber også, at aktiviteterne i Caritas Center kan være med til at øge bevidstheden om barmhjertighedsgerningernes betydning for os som Kirke. I en socialstat som den danske kan vi nemt glemme, at livet i kirken og i samfundet er forbundet. Derfor befinder nogle af Caritas Centers projekter sig i grænselandet imellem det sociale arbejde og det mere åndelige med forbøn og oplysning. Det er der god grund til. Det sociale arbejde er jo ikke kun noget, vi gør for andres skyld; det er også en vej dybere ind i vores tro. Denne forbindelse imellem handling og trosliv håber jeg, at vi kan være med til at styrke.

Hvem kan være med til aktiviteterne i centeret, og hvordan?

Vi regner med, at mange af initiativerne vil komme fra folk i de katolske sogne, men alle kan deltage, hvis de har en idé til et projekt eller et arrangement, som vil afhjælpe et socialt behov. Vi byder også folk velkommen, som bare gerne vil give en eftermiddag af deres tid på praktisk arbejde i centeret, eller som gerne vil høre mere om mulighederne for at bidrage. Høsten er stor, men høstfolkene få!

Man kan læse mere om Caritas Center Stenosgade og de sociale tilbud på Caritas’ hjemmeside, caritas.dk/caritascenter.

Tekst: Andreas Riis, Caritas Danmark