13.09.17 13:50 Alder: 284 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken

Reformarbejdet inde i sin slutfase


Pavens rådgivergruppe holder i dagene 11.-13. september sit 21. møde, og i den anledning har Vatikanradioen talt med rådets sekretær, monsignor Marcello Semeraro, om hvordan moderniseringen af kurien skrider fremad.

Kardinalrådet, som er sammensat af ni kardinaler fra de fem kontinenter, blev nedsat af pave Frans i september 2013 for at hjælpe ham med at styre Den universelle Kirke samt rådgive ham om en modernisering af Den romerske Kurie

Mons. Semeraro fortæller, at pave Frans ikke ser sig selv som en reformator, men at han blot følger op på nogle af de idéer og forslag, der fremkom på møderne op til konklavet i foråret 2013.

Med oprettelsen af kardinalrådet ønskede paven at få bedre føling med de lokale kirkers ønsker og behov.

Semeraro sammenfatter rådets arbejde med de tre ord; lytte, reflektere og styre. Rådet begyndte sit arbejde i 2013 med at gennemgå indkomne forslag fra bispedømmer, kuriens forskellige afdelinger og de mange personer, som har skrevet til dem. Rådet drøfter internt spørgsmålene og undersøger hvordan man kan gå videre med processen inden de sender deres forslag videre til pave Frans.

Mons. Semeraro siger videre, at reformarbejdet nu er inde i sin afsluttende fase og at man nu kun mangler at gennemføre den resterende fjerdedel af reformerne.