21.09.17 14:09 Alder: 276 days
Kategori: Arrangementer

Katolsk-folkekirkelig fællesmarkering af reformationsåret 1.-3. december i Kbh.


Folkekirken og Den katolske Kirke laver fælles markering af 500-året for reformationen. ”Der er så mange fælles udfordringer i dag, så det kan ikke betale sig, at kirkerne er rygvendte over for hinanden,” siger tidligere biskop Karsten Nissen

Folkekirken har massivt fokus på 500-året for reformationen, og det er meget svært at komme uden om Luther i år.

Men reformationsåret bliver også markeret i andre kirkesamfund. Det centrale tema på Metodistkirken i Danmarks landsmøde i år var følgende spørgsmål: Trænger kirken til en ny reformation? Det teologiske forum i Baptistkirken i Danmark har igangsat anabaptist.dk, en hjemmeside der går på opdagelse i teologiske skikkelser fra reformationstiden. Desuden holder Den katolske Kirke et seminar i november om de katolske vinkler på reformationen i Danmark – ”en nuancering af den ’officielle’ fortælling om reformationen i Danmark og årsagerne hertil”, som Kirken skriver.

Så selvom Luther er i forgrunden, og folkekirken tegner sig for størsteparten af arrangementerne i forbindelse med reformationsåret, bør vi ikke glemme de mellemkirkelige aspekter. Og netop derfor inviterer Folkekirkens Mellemkirkelige Råd til en mellemkirkelig markering. En weekend i december, der står i reformationens tegn, med to teologiske seminarer og en afslutningsgudstjeneste. Karsten Nissen, biskop emeritus og folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende Reformationsmarkeringen, forklarer her, hvorfor det er vigtigt at holde en mellemkirkelig markering:

”Når vi holder en mellemkirkelig markering af reformationsjubilæet i København den første weekend i december, er det vigtigt at forstå, at reformationen ikke kun angår den lutherske kirke. Der er foregået flere reformationer igennem historien i flere kirkesamfund. Reformationen har også spillet en stor rolle i Den katolske Kirke,” siger Nissen.  

Reformationen handler ikke kun om vores egen kirke og om hvilken retning vores kirke skal gå.

”Reformationen skal forstås som et fælles spørgsmål for enhver kirke og ethvert kirkesamfund. Det er vigtigt at fastholde det anliggende, der begyndte i reformationen, nemlig at kirken skal blive ved med at reformere sig selv. Der er så mange fælles udfordringer i dag, så det kan ikke betale sig, at kirkerne er rygvendte over for hinanden, eller at vi bruger reformationsjubilæet til at tegne fjendebilleder af hinanden,” siger Nissen, der ser meget frem til den mellemkirkelige markering.

”Min forventning til den mellemkirkelige markering er, at det vil bidrage til en dybere fælles forståelse mellem kirkerne. Det skal også ses som en opfølgning på den luthersk-katolske reformationsmarkering sidste år i Malmø og Lund, hvor pave Frans var på besøg. Der blev holdt fælles gudstjeneste og skrevet en fælles erklæring. Således vil vi på samme vis afslutte markeringen i København med en fælles katolsk-luthersk jubilæumsgudstjeneste.”

Den økumeniske gudstjeneste til markering af 500-året vil være en rejse gennem reformationstiden fra 1517 til 2017. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og den katolske biskop Czeslaw Kozon forestår gudstjenesten, og Københavns Drengekor står for sangen.

Der er åbent for alle. Download program her