04.10.17 10:45 Alder: 357 days
Kategori: Nyt fra Katolsk Orientering, Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

Til velsignelse, vievand og suppe i Holte


Missionssøstrenes tyske provinspriorinde Maria Georg Loos holdt en smuk og personlig tale til hendes tre herboende medsøstre på engelsk.

En klosterindvielse er lidt af en sjælden begivenhed i Danmark, men tirsdag den 3. oktober holdt Missionssøstrene af det dyrebare Blod den officielle indvielse af deres nye kloster i Holte, lidt nord for København. I indbydelsen opsummerede søstrene den forudgående proces således:

”Efter en lang proces, som startede med beslutningen om at sælge vores elskede Nordvanggaard, som Rudersdal Kommune købte og indrettede som flygtningecenter, og en søgetid på nær 2 år efter et nyt sted at bo og en byggeperiode på et år, er vi nu flyttet ind på vores nye kloster i Holte”.

Tilbage i januar havde biskop Czeslaw velsignet grundstenen til søstrenes nye kloster. Grundstenen havde søstrene medbragt fra deres tidligere hjem, klosteret Nordvanggård i Bistrup, der siden 1959 har huset kommunitetet, en menighed og et plejehjem. Et halvt år senere, i juni, kunne de tre missionssøstre så tage de nye bygninger på Parcelvej 10 i brug.

Det i alt 400 kvm store kloster i to etager med kælder, opført i gule mursten og udstyret med solpaneler og et miljøvenligt varmluftssystem, har plads til mindst fem søstre (planen er, at kommunitetet får to nye søstre i løbet af de næste par år) og har gæstefaciliteter. Med dens beliggenhed mellem de katolske menigheder i Lyngby og Hillerød, har søstrene i tankerne, at klosteret på sigt også kan fungere som et åndeligt center, hvor søstrene lægger hus og kapel til arrangementer som fx troskursus, rosenkransbøn eller eukaristisk tilbedelse.

Et center for åndelig vækst

I sin prædiken ønskede biskop Czeslaw søstrene tillykke med det nye kloster med ordene: ”Vi fejrer i dag en sjælden, men glædelig begivenhed her i vort bispedømme, indvielse af et nyt kloster. For jer er der tale om en dobbelt fest, indvielsen af jeres kapel og de nye rammer for kommunitets liv og jeres fremtidige virke […] Kapellet skal være hjertet i dette hus og det er her, I skal hente styrken til jeres apostolat og jeres daglige åndelige vækst”.

Biskoppen bekræftede i sin prædiken behovet for at styrke det åndelige liv i vort bispedømme: ”Det er fortsat vigtigt, at der findes steder, der kan tjene som åndelige centre og være steder, folk naturligt søger hen til. Måtte jeres nye kloster blive et sådan åndeligt center, som også vil gøre folk nysgerrige efter at lære jer og jeres apostolat at kende, og måtte klostret være et sted, hvorfra der udgår mange gode ting og hvor folk kan hente fornyet styrke fra”.

Efter at biskoppen havde bestænket klostrets forskellige rum med vievand bød søstrene på suppe og hyggeligt samvær. Her var der rig lejlighed til at hilse på de mange fremmødte venner og gæster fra nær og fjern, blandt dem missionssøstrenes tyske provinspriorinde Maria Georg Loos, søster Ursel Beyerle (ordenens tidligere priorinde i Danmark i årene 2007-9) samt søster Carina Pöppinghaus (tidligere priorinde for søstrenes kommunitet på Bornholm) og søster Michela Oettle, begge fra klostret i Neuenbeken, Tyskland. Blandt gæsterne var også søstrene fra Åsebakken, Liobasøstrene fra Frederiksberg samt repræsentanter fra flere nordsjællandske menigheder.