08.11.17 09:38 Alder: 322 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet, Andet

Bispedømmet har fået et centralt MobilePay-nummer til indbetaling af donationer, kollekter m.m.


MobilePay har udviklet en løsning, hvor man kan få skattefradrag for donationer til velgørende organisationer, herunder Den katolske Kirke. Til brug herfor har bispekontoret oprettet ét centralt nummer, der understøtter denne mulighed. Dette nummer kan benyttes til gaveindbetalinger til Ansgarstiftelsen, fx i forbindelse med øremærkede indsamlinger eller kollekter.

Ønsker man fx at indbetale til en kollekt, skal man huske at øremærke den til den respektive menighed i tekstfeltet. I forbindelse med øremærkede indsamlinger skal indbetaler i tekstfeltet skrive, hvilken indsamling beløbet er til. Alle anonyme indbetalinger går til bispedømmet generelt.

For at få skattefradrag skal man huske at tilmelde sig denne funktion. Dette gøres fra ens egen telefon under ”Indstillinger - Donationer”.

Menigheder kan IKKE bruge dette MobilePay-nummer til betalinger til dækning af modydelser, fx i forbindelse med kirkekaffe.