08.11.17 11:54 Alder: 322 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Kardinal Woelki: Nej til fælles nadverbord


Protestantiske kirkeledere og flere katolske biskopper i Tyskland, blandt dem formanden for Den tyske Bispekonference, kardinal Reinhard Marx, har ved flere lejligheder under reformationsåret udtrykt deres håb om at det snart bliver muligt at deltage i et fælles nadverbord. Men det afvises nu af kardinal Rainer Maria Woelki af Køln.

På spørgsmålet om det manglende grundlag for et fælles nadverbord, siger kardinal Woelki ifølge Kathnet om reformationen: ”De to kirkesamfund adskiller sig i centrale spørgsmål. For katolikker er Kristi realpræsens i Eukaristien ’en ubestridelig vished’. Så længe der hersker forskelle i bekendelsen og forståelsen af Eukaristien, kan der ikke blive tale om en fælles nadverfejring”, pointerer han.  

”En forsonet mangfoldighed”, som mange protestanter anbefaler som en økumenisk model for de to kirkesamfunds forståelse af Kirken og sakramenterne, rejser flere problemer end løsninger, tilføjer kardinal Woelki.