09.02.18 13:43 Alder: 14 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet

Vedr. præstevielsen af Sigurd Sverre Stangeland


Lørdag den 7. april kl. 17 præstevies Sigurd Sverre Stangeland i Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64 i København. Efter messen bliver der reception ved Institut Sankt Josef.

Primitsmessen fejres søndag, den 8. april kl. 10 i Sankt Annæ kirke på Amager med efterfølgende fest i den store sal under kirken.

Sigurd Sverre er fra den vestnorske kystby Haugesund, men har også familie i Nord-Norge. Han har tre søstre og en bror. Han har været officer i det norske flyvevåbnet med majors grad. Senere tog han doktorgrad i historie og underviste i tysk historie og sammenlignende genocidforskning ved universitetet i Trondheim (NTNU). 

Fra november 2015 til september 2016 var han i praktik i Sct. Annæ menighed. Han er for tiden ved Germanicum-Hungaricum i Rom hvor han gennemfører licentiatsstudium i bibelsk teologi. Han blev diakonviet den 8. juli 2017.

Alle er velkomne til præstevielsen og til primitsmessen med tilhørende festligheder.