06.12.17 09:42 Alder: 294 days
Kategori: Andet, hovednyhed

En dyster rapport med få lyspunkter


Marcela Szymanski fremviser et kopi af ACNs seneste rapport om forfulgte kristne, ‘Persecuted & Forgotten?’. Foto: Aid to the Church in Need.

Europa-Parlamentet afholdt den 30. november sin første offentlige høring om den globale forfølgelse af kristne. Den pavelige stiftelse Aid to the Church in Need (ACN) var inviteret til at fremlægge de faktuelle baggrundsinformationer, som er indeholdt i deres nyeste rapport ‘Persecuted and Forgotten?’ fra 2017. Stiftelsen offentliggør hvert andet år en situationsrapport over kristenforfølgelserne forskellige steder i verden.

Marcela Szymanski fra ACNs EU-kontor gav et kortfattet resumé over rapportens hovedkonklusioner efterfulgt af en gennemgang af en række case studies. Rapporten vakte stor opmærksomhed især hos de politikere, der ikke har været særligt opmærksomme på den akutte forfølgelse af kristne i lande som Indien, Kina og Nigeria.

I forlængelse af flere indlæg under høringen, der alle tegnede et dystert billede af den stigende forfølgelse af kristne på verdensplan, kunne Marcela Szymanski supplere med en række positive historie, især en opdatering af det såkaldte ‘Nineveh Reconstruction Project’ - en større projekt fra ACNs side om at genopbygge fordrevne kristnes hjem, kirker og religiøse institutioner i det nordlige Irak efter at militante IS-krigere er fordrevet fra området. Projektet på Nineveh-sletten blev fremhævet af flere EU-parlamentarikerne som et konkret og positivt eksempel på hvordan man kan hjælpe fordrevne kristne til at vende tilbage til deres hjem og herigennem hjælpe til at bevare mangfoldigheden i det irakiske samfund.

FNs særlige rapportør for religions- og trosfrihed i Irak, Ahmed Shaheed, rapporterede, at FN i de kommende måneder vil nærstudere de kristnes situation i Indonesien, Pakistan og det nordlige Afrika. EUs særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed under for EU, Jan Figel, sagde under høringen, at han har opfordret sine kolleger til at pointere overfor deres kontakter i de lande, hvor forfølgelser finder sted, at det er vigtigt at forsvare enhver persons ‘statsborgerskab’ som en garant  for ligheden mellem et lands indbyggere, uanset deres tro.

Rapporten kan downloades fra www.churchinneed.org.