06.12.17 15:10 Alder: 293 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken

Paven udtaler sig om Jerusalem


Under onsdagsaudiensen den 6. december kom pave Frans med en appel til Jerusalem efter at det i går blev kendt, at præsident Donald Trump har til hensigt at flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

I sin appel sagde paven følgende:

”Mine tanker går nu til Jerusalem. Jeg kan ikke fortie, at jeg er dybt bekymret over den situation som er opstået de seneste dage, og jeg ønsker at komme med en dybtfølt appel om at alle må engagere sig for at respektere byens ’status quo’ i overensstemmelse med de relevante FN-resolutioner.

Jerusalem er en enestående by, hellig for jøder, kristne og muslimer, som ærer deres hellige steder dér, og den har et særligt kald hvad angår freden.

Jeg beder Herren om at dens identitet må blive bevaret og styrket til gavn for Det hellige Land, Mellemøsten og hele verden, og at klogskab og forsigtighed må råde for at undgå, at nye spændinger tilføjes en allerede urolig verdenssituation, der er præget af mange grusomme konflikter”.