07.12.17 09:28 Alder: 4 days
Kategori: Andet

Talepapirerne fra teologisk dagseminar den 2. december


Flere har udtrykt ønske om muligheden for at læse de forskellige taleres oplæg på det teologiske dagseminar om 'Reformationen som bevægelse', der blev afholdt lørdag den 2. december i Sct. Andreas Kirke i København.

* Fælles markering af reformationen: et romersk-katolsk perspektiv på fremtidens økumeni v/kardinal Gerhard Müller

Oplæg (på tysk, på dansk)

Biskop Marianne Christiansens respons til Müller (på dansk)

* Den reformatoriske gnist. Adskiller Luther? Forener Paulus? – At tænke økumenisk om reformationen v/ professor emeritus Gerd Theissen

Oplæg (på tysk, på dansk)

Professor Dorthe Jørgensens respons til Theissen (på engelsk)

* Reformationen og den generøse ortodoksi v/professor Niels Henrik Gregersen

PostDoc Jakob Egeris Thorsens respons til Gregersen (på engelsk)

----

De resterende oplæg vil kunne hentes her i takt med at de bliver tilgængelige.