22.12.17 11:36 Alder: 278 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken

Opdat.: Falske anklager mod pavens toprådgiver?


Foto: Wikipedia

Det italienske dagblad L’Espresso skrev den 21. december, at den argentinske biskop Jorge Pedro Casaretto – som pave Frans tidligere i år havde udsendt til Honduras som pavelig udsending – i sin rapport til paven antyder, at kardinal Oscar Maradiaga måske er indblandet i en sag om misforvaltning af kirkelige midler ligesom han skulle have modtaget store pengebeløb fra det katolske universitet i Tegucigalpa.

Artiklen hævder, at kardinal Maradiaga har investeret mere end 1,2 mio. dollar i en række finansielle selskaber i London og at nogle at midlerne siden ”er forsvundet”.

Biskop Casarettos rapport bygger på over 50 vidneudsagn, blandt dem medarbejdere på bispekontoret og præster, skriver L’Espresso. Avisen tilføjer, at rapporten også anklager hjælpebiskop Juan José Pineda af Tegucigalpa for at have “orkestreret uforsvarlige finansielle operationer” og ladet kirkelige midler tilgå venner, herunder købet af en lejlighed og en bil til en nær ven af ham.

En yderligere grund til bekymring, skriver L’Espresso, er de store pengestrømme, som er flydt fra fonde med tilknytning til kardinal Maradiaga – den fond, som står bag udgivelsen af bispedømmets avis og dets tv-selskab samt en fond for uddannelse og socialkommunikation, der drives af tilskud fra regeringen.

Selv om anklagerne har med økonomiske uregelmæssigheder at gøre, kommer L’Espresso ikke med dokumentation for, at der skulle være foregået noget ulovligt i henhold til de kirkelige love om økonomisk forvaltningsskik.

Kardinal Maradiaga, kardinal siden 2001, er en velkendt kirkeskikkelse i Latinamerika og en højlydt røst mod fattigdom. I 2013 blev han udpeget til at lede det kardinalråd, som rådgiver pave Frans i hans bestræbelser på at modernisere kurien.

------

Opdat. 27. december:

Pave Frans har efter offentliggørelsen af artiklen i dagbladet L’Espresso talt i telefon med kardinal Maradiaga. Den honduranske prælat siger, at anklagerne mod ham er et angreb fra folk, der modsætter sig pavens reform af kurien.

Under telefonsamtalen skulle paven ifølge kardinal Maradiaga have sagt: ”Jeg er ked af alt det onde, de har gjort imod dig. Men vær ikke bekymret!”.

Anklagerne mod kardinal Maradiaga stammer fra en artikel i avisen L’Espresso om en uretmæssig brug af tusindvis af dollars, som det katolske universitet i Honduras skulle have udbetalt til kardinalen. Maradiaga beskylder journalisten bag artiklen for ”manglende faglige etik” og troværdighed. Maradiaga siger, at der er tale om en gammel nyhed, fremsat anonymt i 2016 af en tidligere medarbejder ved universitet, der blev afskediget for uhæderlig omgang med universitets midler. Maradiaga tilføjer, at til professionel journalistik hører, at man i det mindste prøver at lytte til hvad den anklagede har at sige, inden man offentliggør anklager mod vedkommende på tryk. Han minder, at de beløb, han har modtaget fra universitet, ikke er blevet brugt til personlige formål, men til at hjælpe fattige, give sundhedspleje til trængende og til at støtte præster i landlige sogne.

Om motivet til at bringe kardinal Maradiaga i miskredit med en ét år gammel nyhed få dage før han fratræder som ærkebiskop af Tegucigalpa, siger han: ”At angribe mig med en falsk skandale, er et angreb på Den hellige Fader” fra  “dem, der modsætter sig en reform af kurien”.