27.12.17 14:01 Alder: 272 days
Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

Urbi et orbi: Se Jesusbarnet i verdens udsatte børn


Foto: ANSA

Pave Frans oplæste 1. juledag sit budskab til Rom og verden, Urbi et orbi, for de troende på Peterspladsen.

"Kære brødre og søstre! Glædelig jul!

Jesus født af jomfru Maria i Betlehem. Han blev født, ikke af menneskelig vilje, men som en kærlighedsgave fra Gud, Vor Fader, der elskede verden således at ”han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16).

Denne begivenhed fornyes i dag i Kirken, en pilgrim i tiden. Det kristne folk gennemlever i julens liturgi Guds mysterium, som kommer og iklæder sig vort dødelige kød og som gør sig lille og fattig for at frelse os. Og dette berører os dybt, for stor er Vor Faders ømhed.

De første til at se Frelserens ydmyge herlighed, efter Maria og Josef, var Betlehems hyrder. De genkendte det tegn, englene havde forkyndt dem og de tilbad barnet. Disse ydmyge og årvågne mænd er et eksempel på troende til alle tider, der – stillet over for Jesu mysterium – ikke forarges over hans fattigdom. Snarere har de, som Maria, tillid til Guds ord og dvæler over hans herlighed med simple øjne.

Stillet over for mysteriet om Ordet, som blev kød, bekender kristne overalt med evangelisten Johannes’ ord: ”Vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed” (Joh 1,14).

I dag, mens krigens vinde blæser hen over vor verden og en forældet udviklingsmodel forsætter med at skabe menneskeligt, socialt og miljømæssigt forfald, inviterer julen os til at fokusere på tegnet og genkende Barnet i ansigterne på de små børn, navnlig dem, ligesom Jesus, uden plads ”i herberget” (Luk 2,7).

Vi ser Jesus i børnene fra Mellemøsten, der fortsat lider under de voksende spændinger mellem israelere og palæstinensere. Lad os på denne festdag bede Herren om fred i Jerusalem og hele Det hellige Land. Lad os bede om viljen til at parterne genoptager dialogen og at man kan nå frem til en forhandlingsløsning, som sikrer en fredelig sameksistens mellem de to stater inden for de indbyrdes anerkendte og internationalt godkendte grænser. Må Herren også støtte bestræbelserne i det internationale samfund, tilskyndet af god vilje, om at hjælpe det berørte land med, trods vanskelige forhindringer, at finde den harmoni, retfærdighed og sikkerhed, det har ventet så længe på.

Vi ser Jesus i ansigterne på de syriske børn, der fortsat er mærkede af krig, som i disse år har skabt blodsudgydelser i landet. Må det elskede Syrien endeligt genfinde respekten for ethvert menneskes værdighed gennem en fælles forpligtelse til genopbygningen af samfundet, uden hensyn til etnisk eller religiøst tilhørsforhold. Vi ser Jesus i børnene fra Irak, såret og forrevet af de konflikter, som landet har oplevet de sidste 15 år og i børnene fra Yemen, hvor der en igangværende konflikt, som stort set er glemt, og med alvorlige humanitære konsekvenser til følge for dets befolkning i form af hungersnød og spredningen af sygdomme.

Vi ser Jesus i Afrikas børn, især dem, der lider i Sydsudan, Somalia, Burundi, Den demokratiske republik Congo, Den centralafrikanske Republik og i Nigeria.

Vi ser Jesus i børnene over hele verden, hvor fred og sikkerhed trues af farerne fra spændinger og nye konflikter. Lad os bede om, at konflikterne på den koreanske halvø kan overvindes og at en gensidige tillid kan opbygges til gavn for hele verden. Til Jesusbarnet betror vi Venezuela; at det må genoptage en oprigtig dialog blandt forskellige samfundsgrupper til gavn for hele den elskede venezuelanske befolkning. Vi ser Jesus i de børn, der sammen med deres familier lider under volden i Ukraine og dens alvorlige humanitære eftervirkninger: vi beder om, at Herren snart vil skænke dette kære land fred.

Vi ser Jesus i børnene hos arbejdsløse forældre, der kæmpet for at sikre deres børn en sikker og fredfyldt fremtid.  Og hos dem, hvis barndom er blevet dem berøvet og som fra en tidlig alder er tvunget til at arbejde eller hvervet til soldater af hensynsløse lejesoldater.

Vi ser Jesus i de mange børn, som er tvunget til at forlade deres lande og rejse alene under umenneskelige forhold og som blive lette ofre for menneskehandlere. Gennem deres øjne ser vi dramaet for alle dem, som er tvunget til at immigrere og risikere deres liv ved at begive sig ud på rejser, som til tider ender tragisk. Jeg ser også Jesus i de børn, jeg mødte under min seneste rejse til Myanmar og Bangladesh. Det er mit håb, at det internationale samfund ikke stopper med at arbejde for at sikre mindretallene i regionen en tilstrækkelig beskyttelse. Jesus kender udmærket smerten ved ikke at føle sig velkommen og hvor vanskeligt det er ikke at noget sted at hælde sig hoved. Må vore hjerter ikke være lukkede som det var tilfældet i Betlehems hjem.

Kære brødre og søstre!

Juletegnet har også åbenbaret for os ”et barn, som er svøbt” (Luk 2,12). Må vi ligesom jomfru Maria og den hellige Josef, ligesom hyrderne i Betlehem, tage imod kærligheden fra Gud, der blev menneske for os i Jesusbarnet. Og må vi forpligte os selv, ved hjælp af hans nåde, at gøre vor verden mere menneskelig og mere værdig for nutidens og morgendagens børn".