05.01.18 11:31 Alder: 264 days
Kategori: Andet

Hvem kan stemme til menighedsrådsvalget?


I en artikel om menighedsrådsvalg 2018 i Katolsk Orientering nr. 2017 s. 8, har der desværre indsneget sig en fejl om hvem, der kan stemme til menighedsrådsvalget.

Valgret til menighedsråd og pastoralråd har enhver katolik i menigheden, som senest på valgdagen den 18. marts 2018 er fyldt 16 år, og som senest den 18. februar 2018 er opstillet på menighedens valgliste.

Af artiklen fremgår, at man mister sin valgret/stemmeret, hvis ”vedkommende bringer eller har bragt sig i åbenbar modsætning til Den katolske Kirke”. Denne bestemmelse gælder udelukkende for vedkommendes valgbarhed til menighedsrådet, men ikke vedkommendes stemmeret.

Vi beklager fejlen!