09.01.18 11:08 Alder: 260 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Paven til diplomaterne: Styrk menneskerettighederne og forsvar familien


I sin traditionelle nytårstale til diplomaterne akkrediteret Den hellige Stol opfordrede pave Frans dem til at forsvare livet og styrke familierne og migranterne. Pavens nytårstale den 8. januar kredsede om FNs menneskerettighedsdeklaration, der blev ratificeret for 70 år siden.

Med henvisning til den hellige Johannes XXIIIs encyklika fra 1963, Pacem in Terris, der i store træk skitserer Kirkens eget syn på menneskets rettigheder, bemærkede pave Frans, at relationerne mellem nationerne må koordineres ligesom alle menneskelige relationer ”fra sandhedens og retfærdighedens principper, og at de bør samarbejde i solidaritet og respekt for hinandens frihed”.

Paven bemærkede, at ”det i lyset af de 70 år er smerteligt at se, hvor mange grundlæggende menneskerettigheder fortsat bliver krænket i dag”. Han fremhævede især, at mange uskyldige børn kasseres allerede inden de bliver født; ældre bliver ofte kørt ud på sidelinjen; mange kvinder lider fortsat under vold og undertrykkelse, selv i deres egen familie; og mange er ofre for menneskehandel.

Et andet vigtigt emne, som paven berørte i sin nytårstale, handlede om familien. Han fandt det bydende nødvendigt, at der “vedtages politikker til støtte for familierne, som fremtiden og staternes udvikling afhænger af”.

Pave Frans talte herefter om et emne, som ligger ham meget på sinde, nemlig migranterne. Han understregede, at muligheden for at kunne forlade ens hjemland samt muligheden for at kunne vende tilbage, er en grundlæggende menneskeret. Han takkede lande som Italien, som har ”vist et åbent og generøst hjerte og tilbyder positive eksempler på integration”.

Endelig mindede pave Frans om vigtigheden af retten til at have et arbejde, og han understregede overfor diplomaterne, at ”fred og udvikling kun er mulig, hvis individer personlig, gennem deres arbejde, får chancen for at bidrage til forøgelsen af de fælles goder”. En særlig grund til bekymring er i den forbindelse stigningen af børnearbejde, bemærkede paven.

Pave Frans sluttede sin nytårstale med at opfordre alle i det offentlige liv til at opdyrke en ånd til tjeneste for menneskeheden og en solidaritet på tværs af generationerne som et håbets tegn i en uroplaget verden.