08.02.18 10:05 Alder: 189 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Opdat.: COMECEs præsident udtrykker dyb bekymring over kriminalisering af omskæring


Kardinal Reinhard Marx har kommenteret et lovforslag, der er fremsat af otte politikere fra fem partier i det islandske parlament og som vil gøre det ulovligt at omskære drengebørn.  

Bliver lovforslaget vedtaget i dets nuværende form vil personer, der kendes skyldige i at ”fjerne kønsorganer helt eller delvist” risikere op mod seks års fængsel.

Den tyske kardinal Marx, der er præsident for komitéen for de katolske bispekonferencer i EU (COMECE), udtaler, at ”lovforslaget er et farligt angreb på religionsfriheden” og han opfordrer EU’s institutioner til at reagerer på denne trussel mod en grundlæggende rettighed.

”Beskyttelse af børns sundhed er et legitimt mål for ethvert samfund, men i dette tilfælde er denne bekymring instrumentaliseret, uden at der er noget videnskabeligt belæg herfor, til at stigmatisere bestemte religiøse grupper. Dette er yderst bekymrende”, udtaler kardinal Marx efter at have udtrykt sin solidaritet med repræsentanter for jødiske og muslimske trossamfund.

”COMECE anser ethvert angreb på den grundlæggende ret til religionsfrihed som uacceptabel. Kriminaliseringen af omskæring er et meget alvorligt indgreb, der vækker stor bekymring”, forklarer COMECEs præsident.   

Selv om Island ikke er en del af EU, har landet en privilegeret status som bl.a. indebærer respekt for visse principper og forpligtelser.

---

Opdateret 9. februar: Også biskop Czeslaw Kozon har som formand for Den nordiske Bispekonference kommenteret lovforslaget. I breve stilet til hhv. Islands premierminister og den islandske ambassadør i Danmark, skriver han blandt andet:

“Den lange tradition for omskæring af drengebørn i de fleste lande samt de manglende beviser for at omskæring er skadeligt, når det udføres af læger, viser at der ikke er nogen grund til at indføre et sådan forbud. En stor grund til bekymring er imidlertid, hvis en lov om at forbyde omskæring bliver vedtaget, at det vil være en alvorlig krænkelse af retten til religionsfrihed samt forældrenes ret til at give deres tro videre til deres børn. I denne sammenhæng udtrykker også medlemmer fra andre trossamfund deres bekymring, fordi sådanne initiativer til at begrænse religionsfriheden forekommer stadig hyppigere i mange lande, fx retten til at udøve religion i det offentlige rum og muligheden for at åbne og drive religiøse skoler”.