13.03.18 11:35 Alder: 197 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Pave emeritus kommenterer 'tåbelige fordomme' om pave Frans


I et brev, som blev offentliggjort den 12. marts, går pave emeritus Benedikt XVI stærkt i rette med de personer, der hævder, at pave Frans mangler de nødvendige teologiske og filosofiske kvalifikationer. Han bekræfter samtidig at der er ”en indre kontinuitet mellem de to pontifikater”.

Brevet er stilet til monsignor Dario Vigano, præfekt for Vatikanets kommunikationssekretariat, i anledning af udgivelsen af en serie på elleve små bind om pave Frans’ teologi, som er skrevet af elleve internationalt anerkendte teologer. Samlingen er redigeret af pater Roberto Repole som præsiderer Den italienske teologiske Forening.

I brevet, dateret den 7. februar og offentliggjort af monsignor Vigano under et pressearrangement i Vatikanet, bifalder pave emeritus offentliggørelsen af disse bøger og bekræfter ”den indre kontinuitet mellem de to pontifikater”.

Videre skriver pave emeritus: “Jeg bifalder dette initiativ, der forsøger at imødegå og reagere på de tåbelige fordomme, ifølge hvilke pave Frans alene er en handlingsorienteret person uden nogen særlig teologisk eller filosofisk uddannelse, mens jeg omvendt er en teologisk funderet teoretiker uden den store forståelse for kristnes konkrete livssituation i dag”.

Iagttagere ser pave emeritus’ seneste brev som et vigtigt forsvar for pave Frans. Visse kardinaler, biskopper, præster og teologer har beskyldt ham for ikke at have den fornødne filosofisk og teologisk baggrund – andre har beskyldt ham for kætteri ligesom nogle påstår, at der ikke er en kontinuitet mellem Frans' og Benedikts pontifikatet, hvilket pave emeritus altså afviser i sit seneste brev.