13.04.18 10:34 Alder: 164 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Paven undskylder “alvorlige fejl” i chilenske overgrebssager


I et brev til de chilenske biskopper undskylder pave Frans, at han har undervurderet alvoren af overgrebskrisen i det sydamerikanske land. Det sker efter en netop afsluttet undersøgelse af anklagerne mod biskop Juan Barros af Osorno. Paven erkender, at han har begået alvorlige fejlvurderinger, som ”først og fremmest skyldes manglen på troværdige og objektive informationer”. Han beder om tilgivelse og inviterer landets katolske biskopper til Rom for at informere dem om sin beslutning.

Aftenen den 11. april offentliggjorde Vatikanet pavens brev til de chilenske biskopper – et brev, de modtog under bispekonferencens plenarmøde i Punta di Tralca. Paven har skrevet brevet efter at hans udsendinge, mons. Charles Scicluna og mons. Jordi Bertomeu havde afsluttet deres undersøgelser af anklagerne mod blandt andet biskop Juan Barros.

En række overgrebsofre har i flere år anklaget biskop Barros for – dengang han var præst – at have været vidne til og ikke have grebet ind, da hans mentor p. Fernando Karadima forgreb sig på flere drenge; og at han siden som biskop skulle have holdt hånden over p. Karadima.

Vatikanet idømte i 2011 Karadima til et liv i isolation, i bøn og bod, efter at have fundet ham skyldig i at have begået overgreb. Karadima benægtede anklagerne og han blev ikke stillet for en offentlig domstol på grund af forældelsesfristen.

Ærkebiskop Charles Scicluna, der er formand for kollegiet til undersøgelse af delicta graviora [dvs. forbrydelser mod Eukaristien, skrifteseglet og mod det 6. bud begået af gejstlige mod personer under 18 år] under Troslærekongregationen, og hans kollega mons. Jordi Bertomeu, var tidligere på året rejst til Chile for indsamle yderligere oplysninger og interviewe overgrebsofre.

I et kommuniké fra den chilenske bispekonference hedder det, at biskopperne er dybt berørte over de informationer, som mons. Scicluna og mons. Bertomeu har indsamlet efter at have interviewet personer i hhv. New York og Santiago i februar.

I sit brev til de chilenske biskopper mener pave Frans at kunne sige, efter indgående at have læst sagens akter og vidneafhøringerne, at alle de afhørte på en direkte måde, uden omsvøb eller nogle formildende omstændigheder, taler om mange ødelagte liv og at paven føler skam og smerte herved.

Paven beder dem samarbejde for at genskabe tilliden til Kirken i Chile, og han tilføjer: ”Jeg skriver til jer, som her er samlet til det 115. plenarmøde, for ydmygt at bede jer om at samarbejde og medvirke til med at træffe foranstaltninger, der på kort, mellemlang og lang sigt medvirker til at genoprette Kirkens fællesskab i Chile med det formål – så langt som det er muligt – at reparere skaderne og at genoprette retfærdigheden”.

Pave Frans beder også de chilenske biskopper om at drøfte resultatet af Sciclunas og Bertomeus undersøgelser og herefter at drage deres egne konklusioner. Paven indrømmer i brevet, at han har gjort ”alvorlige fejlvurderinger og har misforstået situationen, som først og fremmest skyldes manglende troværdig og objektiv information manglen”. Paven beder desuden alle, han har stødt med sine udtalelser, om tilgivelse og meddeler, at han vil mødes med repræsentanter for overgrebsofrene og dem, som har ledet afhøringerne.