24.05.18 00:00 Alder: 84 days
Kategori: Arrangementer, Nyt fra biskoppen

Programmet for årets valfarter


På vej gennem Rude Skov mod Åsebakken. Foto: Lisbeth Rütz.

Biskop Czeslaws opfordring til at deltage på årets valfarter og programmerne for valfarten til Åsebakken og Øm.

Program for Åsebakkevalfart (på flere sprog)

Program for Ømvalfart

---

”I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig” (3 Mos 19,2).

Valfartstiden nærmer sig. Søndagene 27. maj og 3. juni er vi indbudt til at mødes på Åsebakken og på Øm. Som i de foregående år opfordrer jeg alle til at deltage i disse to fejringer af Kristus, Jomfru Maria og vort fællesskab som Kirke.

Vore valfarter falder altid i påsketiden eller kort derefter. Ofte kan vi på vore valfarter markere én af de store fester, som står i kalenderen netop da. I år vil vi på Åsebakken fejre festen for Den hellige Treenighed og på Øm markere Kristi Legems og Blods fest.

Valfarternes tema er i år Guds opfordring til det udvalgte folk i den gamle pagt: ”I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig” (3 Mos 19,2). Guds hellighed forbindes ofte med hans utilnærmelighed og med, at vore kendte begreber ikke slår til, når vi skal tale om ham. Denne hellighed afspejles i begge de fester, vi skal fejre på vore valfarter. Både Treenigheden og Eukaristien er uudgrundelige mysterier, som vi ikke kan fatte, men kun tage til os i tro.

Alligevel opfordrer Gud os til at være hellige, indbyder os til at træde ind i sit univers. Med inkarnationen, Guds Søns komme til os som menneske, er vi kommet lidt ind i Treenighedens mysterium, fordi Kristus har åbenbaret os Faderen og sendt os Helligånden. I Eukaristien bliver vi meget konkret inddraget: Den menneskevordene, og nu herliggjorte Kristus tager på en særlig måde bolig i os.

To anledninger i år gør temaet, hellighed, relevant. Pave Frans har for nylig udsendt en apostolisk skrivelse om hellighed, og i oktober og november kommer relikvierne af Den hellige Therese af Lisieux og hendes helgenkårede forældre på pilgrimsfærd til Norden, i Danmark fra 5. til 11. november.

Pave Frans’ skrivelse Gaudete et Exultate (G&E) handler om kaldet til hellighed i nutidens verden. Den gamle pagts kald til hellighed (3 Mos 19,2) gentages med andre ord i den nye. Her siger Jesus: ”Vær fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen!” (Matt 5,48). Dette skriftord er sidste vers i det kapitel, der indledes med saligprisningerne, og netop saligprisningerne fylder meget i pave Frans’ skrivelse (kap. 3). At følge dem, ofte mod mange odds, er en vej til hellighed, ikke bare for én selv. Ved at tro på det, saligprisningerne lover, kan man også bringe glæde til andre, som når pave Frans udlægger det at sørge, som evnen til at dele andres lidelse (Matt 5,4, G&E nr. 76).

Hellighed er ikke noget verdensfjernt. I sin skrivelse komme pave Frans mange gange ind på nødvendigheden af at omsætte sin tro i gerning, være lige trofast med evangeliet og Kirkens lære og ivrig i at tjene ens næste.

Kaldet til hellighed er personligt; men for at udvikle helligheden har vi brug for fællesskabet for dér at omsætte vor overbevisning til handling. Det foregår derhjemme i familier og menigheder; men lad også vore valfarter være et udtryk for ønsket om, at det må lykkes.

Vor tid ser ofte dyster ud; men det skal altid kunne kendes på os kristne, at vi er glade og fortrøstningsfulde. At leve op til det vil ikke blot sætte os fri, men også være en opmuntring til andre.

Jeg opfordrer derfor alle til at deltage i valfarterne i år og ser frem til at møde flest muligt af jer, enten på Åsebakken 27. maj eller på Øm 3. juni.

+Czeslaw