04.06.18 15:15 Alder: 71 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

Pastoralrådet har valgt nyt forretningsudvalg


Det nye forretningsudvalg, fra venstre pastor Marcos Romero Bernus, Stine Møller, sr. Hildegard Doods, Lilian Kristensen (formand), Leo Roed (næstformand), Pernille Wedel, Michele Marques Fejø og suppleanterne Yvonne Vestereng, Pamela Mary Kasembo Louis og Paul Niels Jørgensen.

På weekendens møde på Magleås den 2.-3. juni konstituerede det nyvalgte pastoralråd sig med nyt forretningsudvalg, herunder ny formand og næstformand.

Rådets hidtidige formand Maria Truelsen ønskede ikke genvalg, så valget til formandsposten stod mellem de to kandidater Leo Roed (fra Sct. Marie, Haderslev / Sct Michael, Kolding) og Lilian Kristensen (fra Sct. Mariæ, Aalborg (Frederikshavn, Hjørring, Thisted)).

Lilian Kristensen blev valgt til ny formand mens Leo Roed blev valgt til næstformand.

Til forretningsudvalget blev valgt Stine Møller (Sct. Ansgar, København K), Pernille Wedel (Rosenkranskirken, Aakirkeby) og Michele Marques Fejø (Sct. Knud Lavard, Lyngby).

Som henholdsvis 1., 2., og 3. suppleant blev valg Paul Niels Jørgensen (Sct. Annæ, Amager), Yvonne Vestereng (Vor Frue, Aarhus) og Pamela Mary Kasembo Louis (Sct. Mariæ, Frederiksberg). Pastor Marcos Romero Bernus og sr. Hildegard Doods blev valg som repræsentant for hhv. præsterne og ordenssøstrene og er begge gengangere fra det forrige forretningsudvalg.

Ved samme lejlighed blev der godkendt et forslag om at ændre pastoralrådets vedtægter, så rådets fireårige mandatperiode fremover også gælder for forretningsudvalget. Hidtil har det været sådan, at der skulle vælges nyt forretningsudvalg halvvejs gennem pastoralrådsperioden, hvilket har været meget uhensigtsmæssigt, da det tager tid at sætte sig ordentligt ind i forretningsudvalgets arbejde.

Et referat af pastoralrådsmødet bringes i Katolsk Orientering nr. 8.