08.06.18 12:58 Alder: 67 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

Biskop Czeslaw fortæller om Ad limina-besøget


Som led i de nordiske biskoppers ad limina-besøg mødtes de med pave Frans den 7. juni. I et efterfølgende interview til VaticanNews beskrev biskop Czeslaw Kozon, der er formand for Den nordiske Bispekonference, mødet som meget åbenhjertigt.

Det var første gang, at de nordiske biskopper som gruppe havde mulighed for at møde pave Frans, og de var meget glade for muligheden for at kunne tale og diskutere frit. Efter en kort indledning bad paven dem tale om alt hvad de havde lyst til, stille spørgsmål og endda komme med kritik, så længe det blev inden for Vatikanets mure.                        

På mødet bragte pave Frans selv spørgsmålet om de unge på banen og biskopperne fortalte, at unge i Skandinavien er meget engagerede i hinanden og at de ser lyst på fremtiden. Hvad angår de unge katolikker kunne biskopperne stolt fortælle, at selv om et mindretal af dem praktiserer deres tro, findes der en meget stærk kerne af engagerede unge katolikker. Paven opmuntrede biskopperne til at følge de unge og hjælpe dem med at træffe gode beslutninger. Samtalen berørte herefter kaldsproblematikken og også her kunne biskopperne fortælle paven, at det ikke står så dårligt fat i Skandinavien, hvis man sammenligner det med det lave antal katolikker i disse lande. Situationen er mindre optimistisk hvad angår kvindelige ordenskald.

Pave Frans tog siden spørgsmålet om økumeni op og de talte om interkommunion. Biskopperne fortalte, at selv om de har de samme udfordringer som fx i Tyskland, så dukker spørgsmålet op i ny og næ. Diskussionen handler om nadversynet og derfor er interkommunion lettere at acceptere for lutheranere end for katolikker. Biskoppen sagde til paven, at de moralske spørgsmål rækker videre end de dogmatiske, når det gælder den økumeniske dialog.

Paven sagde til slut i samtale, at han var glad for at Den nordiske Bispekonference, som en af de få bispekonferencer i verden, ikke har en præst men en ordenskvinde – sr. Anna-Mirijam Kaschner OSC – som deres generalsekretær.