12.09.18 00:00 Alder: 14 days
Kategori: Nyt fra bispedømmet, Andet

Quick guide for præsters omgang med børn og unge i kirkeligt regi


Den senere tids afsløring af præsters overgreb på børn og unge i Chile, USA og senest også i Tyskland, er en skamplet på både præstedømmet og Kirkens liv og forkyndelse. Det har samtidig skabt frygt og bekymring blandt katolikker verden over, om Kirken gør nok for at skabe et trygt og sikkert miljø for børn og unge i kirkeligt regi.   

Tilbage i 2011 udgav Den katolske Kirke i Danmark en beredskabsplan for at forhindre og forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge i bispedømmet og sikre et trygt et trygt miljø. Heri indgår et beredskab, der håndterer tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte inden for Kirken.

Dette beredskab er ikke en erstatning for politimæssig indgriben og efterforskning, idet sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive anmeldt, men beredskabet har til formål at behandle eventuelle henvendelser på en professionel og korrekt måde.

Mange er måske ikke klar over, at vort bispedømme i 2017 har udarbejdet og distribueret en ’Quick guide’ til præsterne på fire forskellige sprog. Denne guide indeholder korte uddrag af retningslinjerne for præsters omgang med børn og unge i kirkeligt regi

Guiden erstatter dog ikke selve beredskabsplanen, idet alle præster i vort bispedømme er forpligtede til at sætte sig ind i hele beredskabsplanen.

Guiden kan læses her på hhv. dansk, engelsk, polsk og italiensk.