Åbent brev fra katolske journalister til paven

Fire katolske journalister fra Holland og Belgien opfordrer i en fælleserklæring paven til at gøre den snart helgenkårede hollandske karmelitpater Titus Brandsma (1881-1942) til journalistikkens skytshelgen. Mere end 60 internationale journalister har underskrevet deres appel.

Herunder bringes brevet i dets fulde ordlyd:

Deres Hellighed,

I 2018 bad De, højt og tydeligt, os journalister om at ’fremme en fredens journalistik’, en ’journalistik, der er sandfærdig og modsætter sig løgne, retoriske slogans og sensationelle overskrifter. En journalistik skabt af mennesker for mennesker, en journalistik, der er i alles tjeneste, [...] en journalistik, der er forpligtet til at pege på alternativer til optrapning af skrigeri og verbal vold’ (’Sandheden skal gøre jer frie" (Joh 8,32), Fake news og journalistik for fred. Budskab fra Hans Hellighed pave Frans til Verdens Kommunikationsdag, den 24. januar 2018).

Vi tilslutter os helhjertet Deres opfordring til handling, og i den genkender vi en missionserklæring for hele den journalistiske virksomhed: for gamle og nye medier, for redaktører af aviser, tidsskrifter, radio- og tv-stationer og internetplatforme – og ikke kun for journalister med katolsk baggrund, men for alle journalister af god vilje.

Den 15. maj vil I, i Rom, helgenkåre en mand, der indtil sin sidste dag legemliggjorde disse afgørende journalistiske værdier: den hollandske karmelitpater Titus Brandsma (1881-1942).

Titus Brandsma har betydet meget for det katolske samfund i Nederlandene, men hans journalistiske arbejde skiller sig ud blandt alle hans andre aktiviteter. Han var chefredaktør for en avis, helligede sig til moderniseringen og professionaliseringen af den katolske dagspresse i Nederlandene og kæmpede for bedre arbejdsvilkår og etablering af en faguddannelse for journalister.

Fader Brandsma udførte sit arbejde i forbindelse med fascismens og nazismens fremmarch i Europa. I ord og handling modsatte han sig det sprog af had og splittelse, som var blevet almindeligt på den tid. Efter hans mening måtte det, som vi i dag beskriver som ’fake news’, ikke tolereres i den katolske presse; han argumenterede med succes for et biskoppeligt forbud mod at trykke nationalsocialistisk propaganda i katolske aviser.

Han betalte med sit liv for denne modige handling: i begyndelsen af 1942 blev pater Titus arresteret af besættelsesmagten og sendt til koncentrationslejren Dachau. Der blev han dræbt den 26. juli samme år ved en giftindsprøjtning den søndag, hvor de nederlandske biskopper lod deres modige protest mod deportationerne af jøderne oplæse i alle kirker.

Vi katolske journalister genkender i Titus Brandsma en fagfælle og trosfælle af stor betydning. En person, der delte den dybere mission, som bør være drivkraften bag journalistikken i moderne tid: en søgen efter sandhed og sandfærdighed, fremme af fred og dialog mellem mennesker.

Vi ser ham derfor som en ven og fortaler for hele vor profession, ja, som en journalistikkens skytshelgen. Vi vil derfor gerne driste os til at bede Dem om at gøre denne skytshelgen officiel.

Journalistikkens nuværende skytshelgen er Francis de Sales. Han er utvivlsomt en hellig troens mand med store fortjenester, men han var ikke journalist i ordets moderne betydning. Det var Titus Brandsma.

Og som sagt, han gav sit liv for det. Det gør ham efter vor mening særligt egnet til dette protektorat. Ifølge UNESCO døde ikke mindre end 55 journalister på verdensplan i 2021 under udførelsen af deres arbejde. Mange flere måtte kæmpe med vold, trusler, undertrykkelse, censur og forfølgelse. Engagementet for sandhed og menneskelighed er ekstremt farligt i disse tider med misinformation og polarisering. Dette kræver omgående en hellig forbeder, som har oplevet dette personligt – og bestået prøvelsen med glans.

Vi takker for Deres venlighed i at overveje denne anmodning.

Med venlig hilsen,

Initiativtagerne:

Anton de Wit, chefredaktør Katholiek Nieuwsblad (Holland)
Hendro Munsterman, Vatikan-korrespondent, Nederlands Dagblad (Holland)
Emmanuel Van Lierde, chefredaktør og Vatikanist Tertio (Belgien)
Wilfred Kemp, radio- og tv-vært, KRO-NCRV (Holland)