Åbning af den synodale proces i bispedømmet

Søndag den 17. oktober markeres åbningen af den synodale proces i bispedømmet med pontifikalmesse kl. 10.00 i Sct. Ansgars Domkirke, Bredgade 64, 1260 København, hvor der også vil blive bedt for synodeprocessen.

Inden længe vil der på hjemmesiden findes information om, hvordan bispedømmet vil gribe den synodale proces an.

Proces i tre etaper

Den synodale proces vil forløbe i tre etaper – gennem at lytte, skelne og ved at rådføre sig. Lægfolk, gejstlige, gudviede m.m. vil i den første fase reflektere over og drøfte den kommende bispesynode på bispedømmeniveau, herefter på kontinentalt og til sidst på globalt niveau.

Formålet med processen, der indledes 17. oktober, er at lytte mere opmærksomt til Gudfolkets røst og samtidig involvere alle troende på alle niveauer af Kirkens liv.

Bispedømmerne har fået tilsendt en kortfattet vejledning samt materiale med forslag til hvordan de rådfører sig med Gudsfolket. Sammenfatningen af bispekonferencens drøftelser sendes til synodesekretariatet senest april 2022. Herefter udarbejdes et arbejdspapir til offentliggørelse i september 2022.

Drøftelserne på kontinentalt niveau løber frem til marts 2023. Siden sendes et slutdokument til synodesekretariatet, der offentliggøres i juni 2023.

Processen kulminerer i oktober 2023 med afholdelsen af bispesynoden om synodalitet i Rom.