Avanceret opslagsværk og uudtømmelig inspirationskilde

Projekt YouCat skaber dialog og fællesskab - også i Danmark.

 

Foto: www.erzdioezese-wien.at.

I foråret udkom ungdomskatekismen YouCat, som om nogle måneder vil foreligge på dansk. Det er en usædvanlig bog med en meget speciel forhistorie. Også den danske udgave kommer til at have en speciel forhistorie.

En frustreret mor

Impulsen, der førte til YouCat, var i første omgang et stykke ren negativ kritik. I 2005 blev "Kompendiet af Den katolske Kirkes Katekismus" præsenteret af kardinal Schönborn i Wien. Ved den lejlighed tog en skuffet mor ordet og sagde: "Hr. Kardinal, jeg ville egentlig købe Kompendiet til mine store børn, men det er helt ubrugeligt for unge mennesker. Jeg vil ikke købe bogen".

Efter den udmelding sagde kardinal Schönborn til forlæggeren af den tyske udgave af Kompendiet, Bernhard Meuser: "Ja, egentlig kunne vi godt bruge noget særligt til de unge". Det var sikkert ikke første gang, den tanke var blevet tænkt og udtalt, men denne gang skete der noget.

En afgørende samtale

Nogle dage senere nævnte Meuser nemlig problemet for en af sine samarbejdspartnere, baronesse Michaela von Heereman. Han mente, at man egentlig burde samle en gruppe unge og gennemgå Kompendiet sammen med dem for at finde ud af, hvad der betød noget for dem, og hvad de fandt uvigtigt, hvad de kunne forstå, og hvor der var problemer. På grundlag af deres feedback og kritik burde man så skrive en ungdomskatekismus. Men som han lidt mismodigt konkluderede: "Sådanne unge findes jo ikke!"

Det mente baronesse Heereman nu nok, der gjorde, for hun havde sammen med sin mand og et andet ægtepar gennem en årrække arrangeret kristne sommerlejre for deres børn og en større kreds af venner.

Resultatet blev, at en gruppe på fire forfattere, to præster og de allerede nævnte Meuser og Heereman, brugte de næste to års sommerlejre på at gennemgå Kompendiet og skrive både spørgsmål og svar om. I alt 52 unge deltog i dette arbejde

Mange kokke fordærver maden?

Opgaven, som de fire forfattere og deres unge hjælpere havde sat sig, var ikke nem. Da de undervejs viste frugterne af deres arbejde til en erfaren religionspædagog i Rom, bad han dem droppe tanken og spise en stor italiensk is i stedet! De spiste isen, men fortsatte og videreudviklede projektet.

De delte bl.a. svarene på spørgsmålene op i to. Dette enkle greb gjorde det muligt både at give et kort og klart svar, samtidig med, at det kunne uddybes, forklares eller formidles. Desuden blev brødteksten af spørgsmål og svar suppleret med billeder, underfundige tegninger af "tændstiksmænd" og ikke mindst med en bred margen med definitioner og citater fra Bibelen, paver, teologer, forfattere, helgener etc.

En del flere end de allerede nævnte bidrog på et eller andet tidspunkt til projektet, deriblandt ikke mindst pave Benedikt XVI, der forsynede YouCat med et begejstret og tankevækkende forord. Der er altså tale om et projekt, der fra start til slut har været præget af dialog og fællesskab.

Og den danske udgave

Den danske udgave af YouCat er på vej, og den fortsætter historien om YouCat som et fælles projekt. Teksten er ganske vist oversat af én person, men en hel gruppe yngre og ældre har via moderne internetteknologi løbende kunnet kommentere oversættelsen, foreslå rettelser etc. Det er blevet til hundredevis, hvis ikke flere tusinde forslag, som oversætteren i vid udstrækning har anvendt eller på anden måde taget hensyn til. Desuden ligger det i YouCat-konceptet, at citaterne i margen og billederne i en vis udstrækning kan udskiftes, så de afspejler de enkelte lande og kulturer.

Anvendelighed

Hvad kan YouCat så bruges til? Har vi fået en bog, som kan læses af enhver teenager? Er alle problemer med ungdomskatekesen hermed løst? Det ville utvivlsomt være for meget forlangt af en enkelt bog! YouCat er skrevet i et klart, levende og enkelt sprog. Den avancerede opbygning med spørgsmål, svar og uddybelse i samspil med billeder, citater og definitioner i margen vil utvivlsomt virke inspirerende på alle engagerede læsere fra gymnasiealderen og opefter.

Den er oplagt som opslagsværk og inspirationskilde for alle ungdomsledere, kateketer og religionslærere. Mange konvertitter og andre nysgerrige vil givet være taknemmelige for en bog, der taler så klart, og hvor man kan slå ned hvor som helst uden at være tvunget til at læse den fra en ende af.

Det førnævnte samspil mellem spørgsmål, svar, uddybelser, billeder etc. gør det også muligt at arbejde med teksten ud fra mange vinkler. Det kan man gøre alene, men også i grupper - noget, paven udtrykkeligt opfordrer til - og inden for rammerne af undervisning i skole eller sogn, f.eks. i studiekredse, ungdomsarbejde eller firmelsesundervisning.

Der er med andre ord god grund til at være taknemmelig over for den frustrerede mor, den tænksomme kardinal, den snakkesalige forlægger, den energiske baronesse, diverse eksperter og paven selv, samt ikke mindst de mange unge, som undervejs gav deres besyv med. Det er ikke altid, at mange kokke fordærver maden.