Bededag for bispesynoden

Synodesekretariatet i Rom har bedt katolikker overalt i verden om at bede særligt for den første af de to bispesynoder om synodalitet, som finder sted i Rom i oktober i år.

Fra sekretariatets side har man forordnet, at den 31. maj, festen for Jomfru Marias besøg hos Elisabeth, bliver en særlig bededag for bispesynoden og, at det også kommer til udtryk i særlige gudstjenester, ikke mindst på mariavalfartssteder. Da den 31. maj i Norden er en almindelig hverdag, og vi ikke har valfartssteder i stil med dem, man kender andre steder, har de nordiske biskopper overladt det til de enkelte bispedømmer, at finde den bedste ramme for bededagen.

I Norge, Island og Finland bliver bededagen selve dagen den 31. maj. I Danmark og Sverige bliver valfarter, som finder sted tæt på den 31. maj, rammen om bededagen.

I Danmark bliver valfarten til Øm søndag den 4. juni således rammen om bededagen. Det hindrer ikke, at man i de enkelte menigheder og ordenshuse også beder for dette anliggende på selve dagen.

+Czeslaw

+Czeslaw