Besøg af Caritas FredagsCafé i EU-huset i København d. 24 maj

Med stor interesse lyttede medlemmerne af Caritas FredagsCafé til, hvad Anders kunne oplyse om den Europæiske Union (EU) under deres tur hos EU-huset d. 24. maj. Besøget var organiseret af Caritas og blev holdt med det formål at oplyse om valget d. 9. juni.

Besøget blev holdt af aktivitetslederne for Caritas FredagsCafé Rosemarie Alonzo Christensen og Marites Fontellera Camacho som en del af en fælles aktivitet, som havde to dele. Den første var besøget selv, hvor de besøgende hørte om det generelle i EU: EU's traktat, hvordan EU fungerer, Danmarks bidrag til EU, og EUs betydning for Danmark. Den anden del var et Infomøde ugen efter under FredagsCaféen d. 31. maj. Her var det Christa Kranichs tur til at oplyse de fremmødte om det praktiske under valget d. 9. juni: Hvorfor det er vigtigt at stemme, og hvordan man stemmer (på valgdagen eller per brev). Christa Kranich er Caritas’ programkoordinator for fællesskaber. ”Hos Caritas har vi i øjeblikket fokus på EU-valget”, redegjorde Christa. ”Besøget til EU-huset har været en mulighed for at forklare om EU og minde om, at det er vigtigt at engagere sig i demokratiet og EU-valget, samt at opfordre alle til at tage ansvar og være medbestemmende”, sagde Christa. Hos Caritas er EU's aktuelle emne som klima og miljø samt migration også på dagsordenen.

Caritas Caféen er ment som en mulighed for at møde hinanden. Rosemarie Alonzo Christensen, som er ilocano (Filippinerne) og er daglig leder for Caritas FredagsCafé, forklarer: ”Caritas FredagsCaféen åbner op for det sociale for dem, der kommer, men det er også en mulighed for at lære noget”. FredagsCaféen er åben for alle, og de fleste af gæsterne er filippinere. ”Vi møder op hver fredag for at spise, hyggesnakke og danse, men vi lærer også om emner som pension, sundhed og lignende, som påvirker os som borgere i Danmark”, uddyber Rosemaria.

Caritas FredagsCafé er åben hver fredag på Stenosgade 4, 1616 København – og alle er velkomne.

Tekst: Jorge Simón Izquierdo Díaz og Rosemarie Alonzo Christensen, red. Ewa Angela Wegener
Foto: Rosemarie Alonzo Christensen