Giv dit bidrag til anden fase i den synodale proces

Bispedømmets katolikker vil i den kommende tid modtage et brev fra koordinationsgruppen for den synodale proces herhjemme med følgende ordlyd:

"Kære katolikker i Danmark, på Færøerne og i Grønland

Vi er trådt ind i den næste fase af den synodale proces: den kontinentale fase.

Med udgangspunkt i resultaterne fra hele verden, har en gruppe på ca. 40 personer, skrevet et arbejdsdokument, der sammenfatter temaer, glæder og konfliktpunkter fra katolikker verden over. Disse resultater skal behandles på 7 ”kontinentale” møder, der vil finde sted i Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Europa, Mellemøsten, Asien og Oceanien. Som forberedelse på disse møder, bliver verdens katolikker nu bedt om at læse arbejdsdokumentet og ”fodre” de kontinentale møder, med de temaer i arbejdsdokumentet, de finder mest relevante. Derfor skriver vi til jer, for at bede om jeres input til det europæiske møde, der finder sted i Prag, 5.-12. februar 2023.

Der vil igen blive lavet en fælles besvarelse fra den nordiske bispekonference. Den har deadline for inputs fra bispedømmerne i Norden den 9. januar 2023, hvilke betyder, at I skal svare os senest den 1. januar! Det vil for langt de fleste af jer være helt umuligt at komme med inputs med så kort varsel – og så endda i julemåneden. Derfor har vi i synodegruppen besluttet, at vi laver en skriftlig besvarelse med udgangspunkt i jeres tidligere besvarelser og de af jeres besvarelser, der når os senest den 1. januar. Alternativt kan I skrive til os senest den 31. januar.

Et af medlemmerne af den danske synodegruppe vil deltage i mødet i Prag sammen med bl.a. vores biskop og vil sørge for, at der bliver taget højde for alle de danske bidrag i samtalen, der vil finde sted på mødet. Jeres bidrag skal sendes i punktform til synodekatolsk.dk.

Husk at jeres samtale er lige så vigtig som at få indsendt et bidrag! Derfor sender vi også denne gang en guide til samtale i menigheder og i andre grupper, der ønsker at deltage. Guiden er vejledende, men vi vil opfordre jer til at arbejde med et eller flere af de tre spørgsmål, som I finder på de næste sider og i den vedhæftede præsentation. Selvom vi har alt for kort tid, håber vi, at dette bliver endnu en mulighed til en frugtbar fælles samtale, og vi opfordrer jer igen til at forsøge at involvere så mange som muligt.

Med ønsket om en fredfyldt advent og en god jul!

Nik Bredholt, Niels Messerschmidt, Christian Noval og Stine Rørbæk Møller

---
Materialet til den nye høringsfase findes HER (under rubrikken 'Dokumenter til anden høringsfase (den kontinentale')