Biskop Martensen in memoriam

For en halv snes år siden – i gang med min slægts historie – stødte jeg på dette digt af Vilh. Gregersen. Det slog mig straks, at teksten til en biskop Madsen (d. 1911) også passede fuldstændigt på biskop Martensen, og jeg besluttede at gemme digtet og – hvis biskoppen gik bort før mig – sende det til KO.

Det være hermed gjort,


Vi lægger her på din Kiste
En Rose rød.
Den yndigste Rose du priste
Indtil din Død.


Hans Kærlighed gav dit Øje
Det milde Skin,
Som kunde saa venligt bøje
Os til dig ind.


Vi lægger ved Siden en Lillie,
Saa ren og skær,
Thi god og ren var din Villie,
I al din Færd.


Saa lægger vi tyst den spæde,
I den bly Viol:
I Ydmyghed var din Glæde,
Og Gud din Sol.

Kirsten Boisen Hellesen, 4300 Holbæk