Biskoppen skyder den synodale proces i gang

”Siden pave Frans sidste år lancerede den synodale proces som forberedelse til bispesynoden i 2023, er tiden gået med at spore sig nærmere ind på emnet med de tre nøgleord: Fællesskab, deltagelse og mission. Vi har skullet finde frem til, hvordan vi i vort bispedømme bedst kan følge de forslag og den inspiration, som projektet lægger op til”, skriver biskop i et brev til alle troende i bispedømmet den 12. januar.

”Nu er vi så vidt, at vi kan komme konkret i gang. Koordinationsudvalget har arbejdet grundigt og flittigt og kan nu forelægge en vejledning til, hvordan den synodale proces skal omsættes i menighederne og ordenskommuniteterne”.

Materialet fra der romerske synodesekretariats side kunne ved første blik virke for lidt konkret samtidigt med, at de foreslåede 10 konkrete emnekredse kunne forekomme uoverskuelige. Fra koordinationsudvalgets side har man lagt op til at bruge de tre nøgleord, fællesskab, deltagelse og mission som grundlag for arbejdet med den synodale proces i vort bispedømme, hvilket dog ikke udelukker, at man finder andre tilgange til en frugtbar og inspirerende drøftelse.

”Selv om det skulle være første gang, at man ser de tre nøgleord i sammenhæng, er det nemt at se, hvordan de forudsætter hinanden, og mange oplever dem nok også som en vigtig del af vor måde at være kirke på, måske endda uden at tænke særligt over det”, skriver biskoppen videre.

Om de tre nøgleord

Fællesskab: Kirken er i sit væsen et fællesskab, hvor alle skal føle, at de hører til og oplever, at Kirken er alles fælles hjem.

Deltagelse: Der er ikke langt fra fællesskab til deltagelse. At være en del af et fællesskab indebærer både retten og forpligtelsen til at være med til at repræsentere det og præge det med sit engagement, til at føle medansvar for dets vækst og trivsel.

Mission: Fællesskabet er ikke til for sin egen skyld. Vi har lov til at føle os hjemme i det, opleve vort engagement i det, som noget, der giver mening; men man skal altid være opmærksom på både at være åbne over for alle, der gerne vil være en del af det, og ivrige efter at gøre det kendt for dem, der mener ikke at have behov for det.

På hjemmesiden synode.dk finder du alle de relevante dokumenter til brug for at facilitere den synodale høring i din menighed eller hvis du ønsker at komme med dit eget input til høringen i vort bispedømme.

Køreplan for den synodale proces i vort bispedømme

For at inddrage så mange som muligt i den første fase af den synodale vej vil der være forskellige måder at deltage i den. En af grundpillerne i den er, at alle menigheder/pastorale enheder modtager et oplæg til en høringsproces som de enkelte menigheder selv tilrettelægger. Der vil blive udnævnt en kontaktperson for hver menighed, som får ansvaret for at samle resultaterne af høringsprocessen i ét dokument på højst tre sider, som indsendes til koordinatorgruppen.

Det samme vil gøre sig gældende for de forskellige grupper i den udenlandske sjælesorg samt for blandt andet ordenssamfundene og katolske lægmandsbevægelser.

De katolske institutioner vil modtage en række spørgsmål, som de inviteres til at besvare kollektivt, mens andre grupper vil blive inddraget ved hjælp af et spørgeskema. Det gælder blandt andet de katolikker, der i deres hverdag på den ene eller den anden måde befinder sig langt fra Kirken.

Endelig vil de andre kirkesamfund i Danmark blive bedt om at besvare nogle spørgsmål om den lokale katolske Kirke.

Tidsplan for processen

Følgende datoer indgår i høringsprocessen i bispedømmet:

* November 2021: På pastoralrådsmødet den 20.-21. november i Middelfart var der afsat to sessioner til drøftelse af fire af de i alt ti temaer, som forberedelsesdokumentet foreslår kan udforskes i synodeprocessen.

* Januar 2022: Brev til menighederne, præster, ordenshuse og gudsviede personer om processen.

* Januar 2022: Spørgeskema og vejledning klar til udsendelse til forskellige grupper og pastorale enheder. Online-spørgeskemaer bliver tilgængelige.

* April/maj 2022: Deadline for tilbagemelding af spørgeskemaer.

---

Har du spørgsmål kan du kontakte koordinationsgruppen på synode@katolsk.dk