Caritas åbner ny sundhedsklinik for socialt udsatte på Vesterbro

I gang med en behandling på Caritas Sundhedsklinik.

Caritas Danmark åbner en sundhedsklinik på Vesterbro, der er åben i aftentimerne uden tidsbestilling. Målgruppen er de mange mennesker, som i praksis ikke har samme adgang til sundhedssystemet som andre borgere og derfor ofte lever med ubehandlede sygdomme og smerter i hverdagen. Håbet er at bygge bro mellem de udsatte og sundhedsvæsnet.

Lever man med et misbrug, er hjemløs eller sindslidende, kan det være uoverskueligt at søge læge, før man får et så akut behov for hjælp, at man bliver indlagt. Ofte bliver patienten udskrevet igen, uden at alle de problemer, der ligger under den akut opståede sygdom, er blevet udredt. Nogle uger eller måneder efter kan situationen gentage sig, og ofte vil patienten dø tidligt.

”Udsatte borgere dør gennemsnitligt 19 år tidligere end befolkningen i øvrigt, til trods for at vi har et rigtig flot og velfungerende sundhedsvæsen. Det skyldes blandt andet, at mange udsatte borgere ikke i praksis har samme adgang til at komme til læge som andre. Mange lever med smerter og er begrænsede af sygdom i deres hverdag”, siger Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

”Derfor er det nødvendigt, at der bliver taget nogle initiativer, som kan bygge bro mellem de udsatte borgere og det generelle sundhedsvæsen, og der ser jeg Caritas Klinik som et meget håbefuldt projekt,” uddyber hun.

Caritas Klinik er nyt sundhedstilbud til socialt udsatte på Vesterbro i København, som er åben hver tirsdag fra kl. 17-20 og er bemandet af frivillige læger og sygeplejersker, der tilbyder konsultationer inden for den almene praksis’ område og desuden kan bestille blodprøve og henvise til speciallæger og kommunale tilbud. Man skal ikke bestille tid, og tilbuddet er åbent for alle.

Målgruppen er socialt udsatte borgere, hvoraf mange i forvejen færdes i området omkring Mændenes Hjem, men det kan også være mennesker, der hverken er misbrugere eller hjemløse, men af andre årsager har svært ved at benytte sundhedsvæsnets tilbud, forklarer koordinator for Migrantarbejde i Caritas Danmark, Ditte Dandanell:

”Det kan handle om digitaliseringen, som for nogle er en udfordring, eller psykisk sygdom, som kan gøre det svært at overskue et behandlingsforløb, hvor man skal bestille tid, møde op flere uger senere og så igen sørge for at bestille tid til opfølgning.En del migranter har også svært ved forstå sundhedsvæsnet og afkode de indkaldelser, de får. Her håber vi, at Caritas Klinik kan fungere som en åbning til at få hjælp, både i klinikken, men også meget gerne videre i systemet hos for eksempel egen læge eller speciallæger. Alene det, at vi har åbent i aftentimerne og uden tidsbestilling kan betyde meget”, siger hun.

Den behandlingsansvarlige læge i Caritas Klinik, Henrik Rindel Gudbergsen, siger:

”Målet er, at vi kan tage os så god tid til den enkelte, at vi kan få afdækket alt det, man ofte ikke når omkring hos den praktiserende læge. Det kan være, at det er sociale eller økonomiske forhold, der tynger nogle af borgerne mest”.

Som behandlingsansvarlig læge er han ansat fem timer om ugen, mens det øvrige personale er sygeplejersker og læger, der arbejdet ulønnet. Blandt de frivillige læger er Hanne Christensen, som til daglig er overlæge på Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, og hendes erfaringer derfra siger hende, at der er behov for en klinik som den, Caritas Danmark nu opretter.

”Vi har fået folk ind på neurologisk afdeling med virus-meningitis, ansigtslammelser og manglende følelse i fødderne på grund af ubehandlet sukkersyge. Det er alt sammen noget, som i princippet kunne undgås. Jeg håber, at Caritas Klinik kan være med til at hjælpe udsatte borgere ind i sundhedsvæsnet tidligere”, siger hun.

Samtidig understreger hun, at hun som frivillig i klinikken ikke vil forsøge at presse de borgere, der henvender sig, til at modtage bestemte former for behandling.”Marginaliserede mennesker har ofte mange erfaringer af ikke at blive lyttet til og blive mødt med moralisering og bedreviden. Så vi skal ikke være pædagogiske hattedamer, for så er de fleste nok skredet, før vi får afsluttet den første sætning”, siger hun.

Caritas Danmark gør meget ud af, at den nye sundhedsklinik ikke skal være et alternativ til det eksisterende sundhedsvæsen og andre tilbud til udsatte borgere.

”Vi samarbejder med en lang række organisationer og aktører, som vi meget gerne vil henvise til, og som omvendt kan gøre deres brugere opmærksomme på Caritas Klinik. Vi har ikke noget ønske om at holde på borgerne, men vil tværtimod gerne guide dem videre”, siger Ditte Dandanell.

Caritas Klinik

Caritas Klinik er et nyt sundhedstilbud til socialt udsatte på Vesterbro i København.

• Klinikken bliver bemandet af frivillige læger og sygeplejersker, der tilbyder konsultationer inden for den almene praksis’ område.

• Caritas Klinik er beliggende på Amerikavej 15C, 1. sal, 1756 København V.

• Den er åben hver tirsdag kl. 17-20 fra den 14. september. Der er ingen tidsbestilling, man møder blot op.

• Klinikkens personale er frivillige læger og sygeplejersker.

• Klinikken har eget yderrekvisitionsnummer, der giver mulighed for f.eks. at bestille tid til speciallæge, henvise til kommunale tilbud og bestille blodprøver.

 Tekst og fotos: Caritas Danmark