Nogle betragtninger over Fadervor

"I 1970’erne udgav Arne Frost-Hansens forlag en lille bog om Fadervor skrevet af en af de dygtigste bibelteologer i vor tid, Joachim Jeremias, professor i Göttingen, Tyskland. Bogen var oversat af det katolske forlag ’Bibel og Katekese”. Jeg kender ikke nogen kommentar til Fadervor-bønnen, der er dybere og mere enkel".

Seneste artikel på det katolske netmedie Catholica.dk er skrevet af pastor Lars Messerschmidt, der på baggrund af ovennævnte lille bog, suppleret med andre studier, vil forsøge i al korthed at udlægge Fadervor, "nu hvor vi har ændret teksten i det nye missale".

Kommentaren kan læses i sin helhed HER