COMECE opfordrer EU til at prioritere familieværdier i den digitale tidsalder

Den europæiske Bispekonferences kommission for EU (COMECE) har med deres ungdomsrådgivende organ, Youth Net, udgivet er dokument, hvor de opfordrer EUs politikere til at prioritere familieværdier og kristen etik for at mindske de negative virkninger af den digitale revolution.

Dokumentet med titlen "Digital Challenges for Families in Europe" ("Digitale udfordringer for familier i Europa") identificerer nogle af de vigtigste udfordringer, som digitaliseringen medfører for familiedynamikken, såsom social isolation, psykiske problemer, digital afhængighed, onlinerisici for børn og de kulturelle og samfundsmæssige konsekvenser, der påvirker traditionelle kristne og familiemæssige værdier. Dokumentet fremhæver principperne i den katolske sociallære, herunder menneskelig værdighed, omsorg for det fælles bedste og fremme af ægte interaktioner, som afgørende for at løse disse problemer og peger på familiens centrale rolle. I lyset af disse principper og for at udvikle et mere forbundet, respektfuldt og menneskecentreret digitalt miljø anbefaler COMECEs Youth Net derfor EUs politiske beslutningstagere at gennemføre tre centrale tiltag:

  1. At fremme medie- og informationskompetencer ved uddannelser med fokus på kritisk tænkning og etiske principper, og med kirkers og trosbaserede organisationers involvering
  2. En mere effektiv regulering for at beskytte børn mod skadeligt onlineindhold som f.eks. pornografi ved at udnytte samarbejdet med trosbaserede institutioner
  3. At fremme ægte menneskelige forbindelser gennem en social kampagne, der tager fat på emner som ensomhed og selvværd, og som involverer forskellige rollemodeller

Afslutningsvis insisterer dokumentet på behovet for en fælles indsats for at afbalancere teknologiske fremskridt med bevarelsen af familieværdier og menneskelig værdighed: "Ved at fokusere på uddannelse, regulering og positivt digitalt engagement kan vi skabe et miljø, der understøtter både teknologiske fremskridt og bevarelsen af centrale familie- og samfundsværdier".

Tekst: Lisa Zengarini, Vatican News (oversat og forkortet af Ewa Angela Wegener) Billede: Unsplash