Coronapas i kirkerne

Fra og med mandag den 29. november 2021 skal kirker og menigheder bede om at se gyldigt coronapas, hvis der er adgang for flere end 100 deltagere indendørs eller 1000 udendørs til messer, gudstjenester, andre kirkelige handlinger eller øvrige menighedsarrangementer. Dette uanset om man sidder ned eller står op.

Hvornår man skal bede om at se coronapas afhænger af:

a) om der er plads til flere end 100 personer i kirken eller i menighedens lokaler.
b) om man sikrer sig, at der ikke deltager flere end 100 personer.

Hvis man ved, at der ikke deltager flere end 100 personer, behøver man ikke bede om, at se coronapas. Man behøver f.eks. ikke at kontrollere coronapas til en hverdagsmesse, hvis der kun plejer at komme 15 personer uanset om der er plads til flere end 100 personer.

Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
Den enkelte menighed har ansvaret for at der kontrolleres coronapas. Menigheden må finde nogle frivillige, der påtager sig at kontrollere coronapassene.

Personer, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan bortvises1. Både menigheden selv og personer, der ikke følger menighedens anvisninger, kan blive straffet med bøde af Politiet.

Hvordan kan man sikre sig, at der ikke kommer flere end 100 personer?
Det anbefales ikke, at man forsøger at mindske antallet af deltagere til messer, gudstjenester og lignende, så man kan undgå at bede om at se coronapas.

Til øvrige menighedsarrangementer kan man benytte et billetsystem eller lukke dørene, når man når 100 personer.

Hvem skal vise coronapas?
Kravet om coronapas gælder ikke for ansatte og frivillige, der medvirker ved messen, Gudstjenesten eller menighedsarrangementet.

Ansatte og frivillige opfordres dog kraftigt til selv at leve op til kravet om et gyldigt coronapas.

Alle andre skal vise coronapas, hvis der altså deltager flere end 100 personer – dog ikke børn under 15 år eller personer, der af medicinske, fysiske eller psykiske årsager er fritaget.

Skal vi tælle antallet af deltagere?
Nej. Hvis I har plads til flere end 100 personer og ikke sikrer jer, at der ikke kommer flere end 100 personer, skal I bede om at se coronapas.

Dåb, bryllup og begravelse
Ved dåb, bryllup og begravelse gælder reglerne for coronapas også. Man må tale med forældrene/parret/de pårørende, om der forventes flere end 100 deltagere og hvem der i så fald skal kontrollere coronapassene.

Informationsmateriale
Ved lokaler/lokaliteter, hvor der gælder krav om coronapas, skal der opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og om muligheden for bortvisning. Plakater kan findes på Plakater og informationsmateriale (coronasmitte.dk)

Sådan tjekker I coronapasset
Der er vedhæftet en guide til, hvordan man tjekker coronapasset.

Se evt. også den korte video om, hvordan man tjekker coronapasset med sin egen coronapas-app her: Coronapas: Info til virksomheder og institutioner (coronasmitte.dk)

Hvordan ser man, om det digitale coronapas er gyldigt?
Der er 2 måder:

a) Man scanner QR-koden med coronapas appen. Hvis et coronapas er gyldigt, kommer teksten ’Gyldigt’ frem på jeres mobiltelefon eller jeres scanningsudstyr.
b) Man ser efter vandmærkeffekten i kongekronen og i den grønne bjælke, når telefonen vippes fra side til side. Hvis et coronapas er gyldigt, vil der stå ‘Gyldigt i Danmark’.

OBS: Det er ikke nok at fremvise et skærmbillede (altså et foto af et gyldigt coronapas). I skal altså sikre jer, at personen viser et gyldigt coronapas direkte i appen.

Skal vi forlange ID ved fremvisning af coronapasset?

  • Der stilles ikke krav til visning af ID, når appen bruges.
  • Der stilles krav om visning af ID, hvis appen ikke bruges.

 

Hvordan ser vi, at coronapasset er ugyldigt?
Hvis personen ikke har et gyldigt coronapas, vil QR-koden enten mangle, eller scanningsresultatet vil melde udløbet eller ugyldigt. Man kan bede personen om at opdatere app’en. Hvis appen fortsat ikke får en grøn bjælke, hvor der står ”Gyldigt i Danmark”, kan I ikke acceptere personens coronapas.

Hvis personen lige er blevet testet, kan der gå noget tid, før resultatet bliver registreret i appen.

Hvilke krav er der til et gyldigt coronapas?

Der er 3 muligheder for at få at kunne vise et gyldigt coronapas

  • Personen er vaccineret. Første dosis (gyldig fra 14 dage og op til 42 dage efter første dosis) eller færdigvaccineret (gyldig umiddelbart efter vaccination og op til 8 måneder)
  • Personen har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 180 dage
  • Personen er testet negativ inden for de seneste 48 timer (kviktest) eller 72 timer (pcr test).

 

Hvis personen ikke bruger coronapas appen?
Hvis personen ikke bruger coronapas appen, men f.eks. et testresultat eller oplysninger på Min Sundhed, skal man bede om at se ID.

Hvis personen medbringer en printet version af sit coronapas, bør man stadig kunne scanne QR-koden. Hvis dette ikke er muligt, skal man kontrollere at passet ikke er udløbet.

Hvem skal ikke vise coronapas?
Følgende er undtaget fra at vise coronapas:

  • Børn og unge under 15 år.
  • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Hvis der opstår tvivl, om et barn/ung er under 15 år, kan I bede om f.eks. at se sundhedskort eller et andet identifikationskort udstedt af det offentlige. Der skal stå navn og alder på identitetskortet.

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, er det op til jer at vurdere troværdigheden af personens udsagn.

Hvad med udlændinge/turister?
Udlændinge herunder udenlandske turister skal følge de danske sundhedsmyndigheders regler om et gyldigt coronapas.

Coronapas appen er udviklet til at kunne scanne de øvrige EU-landes certifikater og se, om disse er gyldige.

Udlændinge kan stadig få adgang, hvis de medbringer dokumentation for test, gennemført vaccination eller immunitet efter tidligere smitte fra deres hjemland eller i Danmark.

Både svar fra PCR-test og antigentest (lyn-, kvik- eller hurtigtest), kan bruges som dokumentation for en negativ test.

Personer uden NemID kan bruge hjemmesiden www.Covidresults.dk til at registrere sig og efter en PCR-test få dokumentation for prøvesvar.

Download retningslinjerne HER