Danskerne opgiver deres ægteskaber for hurtigt

Det mener 81 % af de spurgte i følge en ny Gallupmåling. Et stort flertal af den danske befolkning mener, at danskerne kæmper for lidt for deres ægteskab, viser en undersøgelse, som Gallup har foretaget for Berlingske Tidende.

Hele 81 % mente ifølge avisen, at danskerne giver for hurtigt op. Denne vurdering var mest udbredt blandt ældre danskere. 89 % over 60 mente, at danskerne ikke kæmpede nok for deres ægteskab, og 75 % blandt de 18 - 35-årige var af samme mening, skrev avisen den 11. januar i år.

Publikationen "Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser" (Danmarks Statistik 2005) dokumenterer, at danskernes samlivsformer har ændret sig radikalt gennem de sidste 25 år. I 1980 levede ca. 60 % af de 20 - 49-årige i et ægteskab - men i 2005 var denne andel gået ned til 42 %. Procentdelen af par i samme aldersgruppe, som lever sammen uden at være gift, blev i samme periode næsten fordoblet fra 12 til 21 %. Danskerne er gennem de seneste 25 år gennemsnitlig blevet seks år ældre, når de gifter sig første gang. Kvinderne er nu gennemsnitligt 31,4 år gamle, når de gifter sig. Mændene har gennem de sidste 25 år været ca. 2,5 år ældre end kvinderne.

En mindre del af befolkningen lever i dag som gifte; men på trods af det har antallet af vielser været stigende gennem de seneste 25 år. Det skyldes blandt andet en vækst af befolkningen i de aldersklasser, hvor man traditionelt gifter sig.

Antallet af skilsmisser har været stigende siden 1997. 2004 toppede med 15.774 skilte par. Her var der 14,7 skilsmisser per 1.000 bestående ægteskaber. Jo længere tid et ægteskab har varet, jo mindre er også risikoen for, at det bliver opløst, viser statistikken.

Der er tydelige geografiske forskelle med hensyn til skilsmissehyppigheden.

Skilsmissefrekvensen er højest øst for Storebælt. Frederiksberg og Københavns kommuner topper med mere end 20 skilte par per 1.000 vielser mellem 2000 - 2004, mens Ringkøbing og Viborg amter havde lidt over 10 skilte par per 1.000 i samme tidsrum.

Det gælder både for par med og uden børn, at der er flest skilsmisser i ægteskabets femte år. Skilsmisser i familier med et barn sker tidligere end i større familier. Halvdelen af alle børn, der oplever skilsmisser, lever i to børns - familier. De yngste børn er mest udsatte for skilsmisse.

Når det yngste barn er fyldt fem år, falder risikoen år for år for, at familien vil opleve en skilsmisse, viser rapporten.