Den Katolske Kirke er involveret i den nye bibeloversættelse som udkommer i 2036

Pressemeddelelse fra Bibelselskabet:

Den Katolske Kirke skal være med til at sikre, at Danmark i 2036 får en ny, tidssvarende bibeloversættelse. Den 31. maj begynder arbejdet for alvor ved et stort anlagt seminar i Vartov, København.

2036 er 500-året for reformationen i Danmark og dermed for den bevægelse, der har givet os Bibelen på dansk. Derfor er det en oplagt fejring af jubilæet at udgive Bibelen i en dugfrisk oversættelse.

Redaktionsgrupper og oversætterteams offentliggøres
Bibeloversættelse tager tid, og det skal gøres ordentligt. Det gælder både den grundige planlægning, sammensætningen af oversættergrupper, selve oversættelsesarbejdet, udgivelsen af prøveoversættelser, offentlige debatter – og meget, meget mere.
I 2022-23 afdækkede Bibelselskabet behovet for en ny, autoriseret bibeloversættelse, og i december 2023 tog chefredaktionen hul på opgaven. Siden er der blevet arbejdet intenst med at formulere principperne for oversættelsesarbejdet, sammensætte redaktionsgrupper for Det Gamle og Det Nye Testamente og finde oversætterteams til de første oversættelser. Alle involverede vil blive præsenteret på seminaret den 31. maj, hvor også principperne for oversættelsen vil blive offentliggjort:
Den autoriserede bibeloversættelse er en fælles oversættelse, som understreger vores fælles udgangspunkt. Derfor er det afgørende at sikre en økumenisk bredde i oversættelsesarbejdet – og det glæder jeg mig til at være en del af,” siger dr.theol. og katolsk præst Christian Noval, som er en del af redaktionen til oversættelsen af Det gamle Testamente.

Prøveoversættelser på vej
Efter kickoffseminaret går de første oversætterteams i gang, og Bibelselskabet forventer at kunne præsentere fire prøveoversættelser i forbindelse med Himmelske Dage i maj 2025.
Siden fortsætter det store arbejde med oversættelser, høringer og involvering af den brede offentlighed frem mod udgivelsen af Bibelen på en række platforme i 2036.
Vi glæder os til at præsentere det stærke hold af teologer, oversættere, forfattere og andre fagfolk, der skal skubbe det store projekt i gang,” siger generalsekretær i Bibelselskabet Johannes Baun. ”Og vi glæder os til om 12 år at kunne udgive en bibeloversættelse, der ligesom forgængerne holder fire-fem årtier."

Oversættelsesprojektet har et budget på 38,5 millioner kroner. Takket været bevillinger fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Ole Kirk’s Fond, Augustinus Fonden og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har Bibelselskabet indtil videre fået tilsagn om 26,5 millioner kroner.

Læs mere om den kommende bibeloversættelse på bibelselskabet.dk/bibel2036.