Opdat.: Den nye nuntius er ankommet

Opdat. 25 januar: Julio Murat er pr. dags dato også udnævnt til apostolisk nuntius for Danmark, oplyser Vatikanet.
------

I starten af november 2022 udnævnte pave Frans ærkebiskop Julio Murat, titulær-ærkebiskop af Orange, til apostolisk nuntius for Sverige og Island. I går, torsdag, ankom ærkebiskoppen til Sverige og blev hilst velkommen på det apostoliske nuntiatur i Djursholm af blandt andet Den nordiske Bispekonference.

Ærkebiskop Julio Murat vil om kort tid overlevere sit akkrediteringsbrev fra paven til den svenske kong Carl Gustav XVI og bliver da formelt installeret som nuntius.

På billedet ses ærkebiskop Murat sammen med Den nordiske Bispekonferences formand, biskop Czeslaw Kozon, som holdt velkomsttalen for den nye nuntius.

Ærkebiskop Julio Murat er født i Karsiyaka, Tyrkiet, den 18. august 1961. Han blev præsteviet i ærkebispedømmet Izmir, Tyrkiet, 25. maj 1986, og har erhvervet en doktorgrad i kanonisk ret. Efter at være indtrådt i Den hellige Stols diplomatiske korps den 1. januar 1994, har han været udstationeret i følgende lande: Indonesien, Pakistan, Belarus og Østrig, ligesom han har arbejdet i Statssekretariats afdeling for udenlandsrelationer.

Julio Murat blev i 2012 udnævnt til titulær-ærkebiskop af Orange og apostolisk nuntius til Zambia, og modtog kort tid efter bispevielsen. Som apostolisk nuntius har han arbejdet i Malawi (2012-18), Cameroun (2018-2022) og Ækvatorial Guinea (2018-2022).

Han taler fransk, engelsk, italiensk, tysk og græsk.

Pavens budbringer
Titlen ’apostolisk nuntius’ anvendes til at beskrive en diplomat med rang af ambassadør, som er udsendt af Den hellige Stol. Ordet ’nuntius’ kommer af latin og betyder ’budbringer’.

Den pavelige nuntius er chef for Den Hellige Stols diplomatiske repræsentation i et land eller ved en international organisation. Nuntius har rang som ambassadør og er i katolske lande oftest doyen (den af ambassadørerne i et land, som har indehavet posten længst). Han varetager normalt også forbindelserne mellem Den hellige Stol og den lokale katolske kirke. Nuntius vil oftest være en prælat med rang af biskop, ærkebiskop eller højere.

Julio Murat afløser monsignor James Patrick Green, ærkebiskop af Altinum, der i årene 2017-2022 var apostolisk nuntius til Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Posten som apostolisk nuntius til de nordiske lande har været vakant siden 30 april i år.