Den synodale proces forlænges med yderligere ét år

Pave Frans har meddelt, at den synodale proces om synodalitet udstrækkes til 2024.

I sin Angelus-tale i går, søndag, delte paven sin beslutning om at opdele bispesynoden om synodalitet i to møder, som vil blive afholdt i Rom i hhv. oktober 2023 og oktober 2024.

Pave Frans forklarede, at han har truffet beslutningen ”for at opnå en mere afslappet fase med skelnen [discernment, red.]”.

”Frugterne af den igangværende synodale proces er mange, men for at de kan komme til fuld modenhed, er det nødvendigt ikke at have travlt”, sagde Frans.

”Jeg har tillid til, at denne beslutning vil fremme forståelsen af synodaliteten som en konstituerende dimension af Kirken og hjælpe alle til at leve den som en rejse for brødre og søstre, der forkynder evangeliets glæde”, sagde han.

De to sessioner af bispesynodens 16. ordinære generalforsamling finder sted fra den 4.-29. oktober 2023 og i oktober 2024, og samler biskopper fra hele verden for at drøfte og forberede et rådgivende dokument til paven.

Pave Frans lancerede synoden om synodalitet i oktober 2021 som et verdensomspændende initiativ, hvor katolikker blev opfordret til at indsende feedback til deres lokale bispedømme.

Den katolske Kirkes omfattende flerårige synodale proces er blevet opdelt i etaper. Den indledende lyttefase på bispedømmeplan afsluttedes med at 112 ud af verdens i alt 114 katolske bispekonferencer indsendte deres sammenfatninger, ifølge bispesynodens generalsekretariat.

Næste led – den kontinentale fase – afholdes fra september 2022 til marts 2023. I denne fase vil der blive indkaldt til kontinentale synodale møder i tidsrummet mellem januar og marts næste år.

Bispesynodens generalsekretariat beskriver disse kontinentale møder som et møde for at ”genlæse den tilbagelagte rejse og fortsætte lytningen og skelnen ... idet man går frem i overensstemmelse med de sociokulturelle særtræk i deres respektive regioner”.

Bispesynodens arbejdsdokument, Instrumentum laboris, vil være retningsgivende for drøftelserne i den kontinentale fase. Dokumentet forventes at blive offentliggjort i slutningen af denne måned eller i begyndelsen af november, og er ved at blive udarbejdet af synodens ledelse, rådgivende udvalg og en gruppe på godt tyve ’eksperter’.

Den sidste, universelle fase vil begynde med bispesynodens 16. ordinære generalforsamling i Vatikanet i oktober 2023 og fortsætte i oktober 2024 om temaet: ’For en synodal kirke: Fællesskab, deltagelse, mission’.