Djævelen ligger begravet i detaljen

Ny arbejdsgruppe skal følge op på fejloversættelser af Youcat.

En særlig arbejdsgruppe skal følge op på de mangler og fejl, der allerede nu har vist sig at være i forbindelse med de mange nye oversættelser af den nye ungdomskatekismus.Youcat . Det har troslærekongregationen besluttet efter et møde den 13. april, hvor blandt andet kardinal Angelo Scola og præfekten for troslærekongregationen kardinal William Levada deltog. Det har nemlig vist sig, at de franske og italienske udgaver på nogle punkter er misvisende i forhold til den tyske originaludgave, som troslærekongregationen har godkendt.  I den franske udgave drejer det sig om uklarheder i oversættelsen af afsnittet om religionsfrihed, i den italienske drejer det sig om paragraf 420 og 421, der behandler "varme" emner som prævention og familieplanlægning.

Focolare-bevægelsens forlag Città Nuova har taget konsekvenden og trukket den italienske Youcat tilbage. Den var allerede blevet solgt i 14.000 eksemplarer efter udgivelsesdatoen den 30. marts.

Det var en meget betydningsfuld oversættelsesdetalje, der fældede Youcat i Italien.  Den italienske oversættelse sammenblander nemlig de to tyske begreber "Empfängnisregelung" (fødselsregulering) og Empfängnisverhütung (prævention). Den tyske tekst spørger: " Må et kristent par regulere antallet af børn", og svarer i overensstemmelse med Kirkens lære " Ja, et kristent ægtepar må og skal omgås forsvarligt med den gave det er at måtte give livet videre"I den italienske udgave er spørgsmålet formuleret som:" Må et kristent par bruge prævention?" Spørgsmålet bygger på en fejloversættelse af "Empfängnisregelung", der oversættes med " metodi anticoncezionali" (præventionsmetoder). Det kom derfor til at virke, som om Youcat blåstempler prævention. I den engelsksprogede udgave, som Ignatius Press er ansvarlig for, har der ikke været noget at komme efter for sprognørderne.

Som oversættelsen viser, bruger katekismen den traditionelle spørgsmål- svarmodel. Efter et indledende spørgsmål kommer en kortfattet præsentation af én eller flere paragraffer i den store katekismus og så en udlægning tilpasset Youcats målgruppe. I margenen sørger citater fra Bibelen, kirkefædre, helgener og tænkere som Luther, Nietzsche, Horkheimer og Kierkegaard for modspil til paragrafferne. En anden fin detalje -  hvis man bladrer bogen hurtigt igennem, vil man se "tændstikmanden" i nederste højre hjørne springe, løbe hoppe og danse gennem bogen.

§ 420 Må et kristent ægtepar regulere antallet af børn?
Ja, et kristent ægtepar må og skal omgås forsvarligt med den gave det er at måtte give livet videre (KKK 2368-2369,2399)
Af og til er der sociale, psykiske og sundhedsmæssige begivenheder, hvor endnu et barn ville betyde en stor, næsten overmenneskelig udfordring for parret.  Derfor er der klare kriterier, som ægtepar må overholde: For det første kan fødselsregulering ikke betyde, at et par grundlæggende udelukker undfangelse.
For det andet kan det ikke betyde, at børn udelukkes af egoistiske grunde. For det tredje kan det ikke betyde, at der må bruges tvang (når for eksempel staten beslutter, hvor mange børn må få). For det fjerde kan det ikke betyde, at ethvert middel må bruges.

§ 421 Hvorfor er ikke alle midler til at forhindre, at et barn bliver til lige gode?
Som en metode til bevidst fødselsregulering henviser Kirken til de forfinede metoder for selvundersøgelse og naturlig familieplanlægning, som er i overensstemmelse med mandens og kvindens værdighed, de respekterer den kvindelige krops indre love, de forlanger ømhed og respektfuld omgang med hinanden og er derfor en kærlighedens skole (KKK 2370-72,2399)
Kirken viser omhu og respekt for naturens orden og ser en dyb mening i den. For den er det derfor ikke ligegyldigt, om et par manipulerer med kvindens frugtbarhed eller om det udnytter den naturlige vekslen mellem frugtbare og ufrugtbare dage. Ikke uden grund hedder den naturlige familieplanlægning naturlig.
Den er økologisk, helhedsorienteret, partnerorienteret og sund. Desuden gælder den ved korrekt brug for sågar at være mere effektiv end pillen (den har et højere Pearl-index). Derimod afviser Kirken alle kunstige midler til graviditetsforebyggelse. Med det menes der kemiske midler ("pillen"), mekaniske midler (kondomet, spiralen etc.) og kirurgiske midler (sterilisation) , da de griber manipulerende ind i mandens og kvindens forening. Adskillige midler kan sågar bringe kvindens sundhed i fare, have tidlig abort som bivirkning og forringe parrets kærlighedsliv.