En bog for alle uanset alder

Du bliver klogere på troen med YouCat. Men klogest bliver du, når du læser den sammen med Den katolske Kirkes katekismus.

 Katekismus var oprindeligt betegnelsen på den mundtlige undervisning i den kristne tros hovedpunkter, som skulle forberede de nyomvendte til modtagelse af dåben. Med tiden skiftede ordet dog mening, så det blev anvendt om en bog, som kortfattet og klart indførte læseren i kristendommens fundamentale indhold. Ordet har ikke skiftet mening siden, således at udgivelsen af Den katolske Kirkes Ungdomskatekismus YouCat netop er udgivelsen af en kortfattet og klar indføring af ungdommen i kristendommens fundamentale indhold.

Talrige katekismer er blevet forfattet fra Oldkirken til i dag, hvor vi glædes over den seneste af slagsen. Denne kendsgerning må dog ikke få os til at betragte bogen som en selvfølgelighed eller som blot endnu én i rækken af katekismer. For det er absolut ingen selvfølgelighed, at Kirken formår at nedskrive dens indsigt i Guds mysterium. Det er nemlig og har altid været en indsigt, som er blevet den skænket, hvorfor vi, hver eneste gang en katekismus udgives, bør takke Gud for hans underlige kærlighed til os syndere. For det er da underligt, altså lig et under, at den almægtige Fader bl.a. ønskede vor indsigt i ham så stærkt, at han begrænsede sig selv i sin Søn, Jesus Kristus, således at vi alle blev i stand til både at se og tale med Gud ansigt til ansigt uden at miste livet - ligesom Jakob mødte Gud ansigt til ansigt (1. Mosebog 32:31), og Moses ligeså (2. Mosebog 33:11). Gud blev altså lille, for at vi kunne blive store!

Og vi er vokset lige siden, som den levende Kirke vi er, idet vi til stadighed skænkes dybere indsigt i Guds mysterium af Helligånden på vores evige vandring mod Gud i samlet flok. Enhver ny katekismus bør derfor modtages som et nyt højdepunkt for Kirken, der kommer længere og længere ind i vor himmelske Faders favn!

Ungdomskatekismen YouCat er ingen undtagelse i denne beretning. For ligesom vor himmelske Fader belærer os, sine børn, bør også vi belære vore børn og unge, som YouCat er et aldeles fremragende værk for.

Spørgsmål og svar

I modsætning til Den katolske Kirkes Katekismus (herefter KKK) fra 1997 (dansk 2006) er YouCat formuleret i spørgsmål og svar, hvilket gør den egnet til flere slags læsere. For hvad enten man ønsker at læse den fra ende til anden, eller blot ønsker at få afklaret et enkelt spørgsmål, som har fanget éns opmærksomhed, tillader bogen det på fineste måde.

En gennemlæsning vil nemlig føles overskuelig for de fleste allerede ved første syn af bogen, idet den kun fylder cirka to femtedele af sin storebror KKK. Hele den katolske troslære, der blev udvalgt til KKK, behandles således på bare cirka 300 sider frem for 800. Det har derfor aldrig været nemmere at sætte sig ind i Kirkens mange indsigter, som virkeligt kommer til deres ret, når de læses i forlængelse af hinanden.

Men YouCat lader sig også fint bruge som et opslagsværk ved hjælp af dens mange indholdsfortegnelser og dens emneregister, således at læseren nemt kan isolere det, som vedkommende interesserer sig for den pågældende dag.

Tro dog ikke, at YouCat er blevet skrevet for at erstatte KKK. YouCat´s fulde potentiale opnås nemlig kun i kombination med KKK. Både gennemlæseren og opslagslæseren vil derfor have stor gavn af de henvisninger, der følger hvert enkelt spørgsmål og svar i bogen, idet de angiver, hvor i KKK en supplerende og uddybende fremstilling kan findes. Man har derfor hele vejen igennem muligheden for at stoppe op og fordybe sig i de spørgsmål, man finder særligt interessante. Enhver ung kristen kan derfor med stor fordel sætte sig ned og virkeligt studere bogen i vedkommendes helt eget tempo.

Og da det jo er en ungdomskatekismus, er der da også blevet kælet ekstra meget for sproget, så de unge læsere ikke føler sig fremmedgjorte fra første side af. Dette er bl.a. blevet sikret ved, at der har været en håndfuld mere eller mindre unge korrekturlæsere tilknyttet den danske oversættelse, hvoraf jeg er én af dem, således at den velkendte oversætter Sebastian Olden-Jørgensen ikke har stået alene med den store opgave.

Med stor fare for at klappe mig selv og resten af holdet på skuldrene, vil jeg tilkendegive, at jeg synes, at ungdommeliggørelsen af katekismen er lykkedes godt. Jeg synes, at vi har formået at holde formuleringerne af nogle ellers svære teologiske spørgsmål i et letforståeligt sprog uden at gå på kompromis med indholdets værdighed. Men i sidste ende er der dog tale om teologi, hvilket aldrig er letforståeligt! Men hvor er det dog dejligt i det mindste at forsøge at forstå blot en splint af Guds mysterium!

Svære teologiske spørgsmål bliver lidt nemmere

Således er YouCat i sin helhed et meget fyldestgørende værk, der ikke kun formår at gøre svære teologiske spørgsmål en smule nemmere, men gør det samtidig med, at læseren også indføres i nogle af de mange kilder, som Kirken er blevet velsignet med gennem årene. Citater fra bl.a. Bibelen, helgener og troens lærere er således at finde gennem hele bogen, der også indeholder andre forskønnende elementer såsom billeder, der passer til de forskellige emner.

At der er tale om en ungdomskatekismus, er derfor tydeligt, men samtidig også lidt misvisende. For YouCat, der er en forkortelse og sammentrækning af Youth Catechism, egner sig nemlig ikke kun til firmander og konvertitter. Den egner sig til alle - uanset alder! YouCat har nemlig så stort et potentiale i kombination med KKK, at den til enhver tid og af alle katolikker kan tages frem og studeres efter eget temperament. Det er netop én af bogens allerstørste styrker, at den kan bruges i så mange forskellige situationer.

Den kan endda og bør også bruges til forøget mission både i og uden for Danmark, idet min vurdering er, at den bl.a. kan komme mange fordomme til livs, hvis den markedsføres bredt i landet. Og til dette behøves ingen pose penge fra bispedømmet. For vi er nemlig cirka 35.000 katolske missionærer i Danmark; en kendsgerning, som især Den Neokatekumenale Vandring har gjort Kirken opmærksom på i nyere tid.

Min uforbeholdne anbefaling skal derfor lyde om at købe dette meget nyttige værk, uanset hvor i livet vi hver især er, idet vi alle i sidste ende altid vil være katekumener under Jesus Kristus, vor Herre!

Rigtig god læselyst!

YouCat er en forkortelse af Youth Catechism of the Catholic Church. Den findes nu på 25 sprog inklusive kinesisk og arabisk. YouCat er en ungdomsvenlig udgave af Den katolske Kirkes Katekismus (1992 dansk ) og Compendium of the Cathechism of the Catholic Church (2005). Den indeholder 527 spørgsmål og svar om alle områder af katolsk troslære. YouCat er skrevet af tysksprogede teologer og religionspædagoger under kardinal Christoph Schönborns ledelse.  Hele arbejdsprocessen er foregået i tæt samarbejde med de katolske græsrødder -  60 unge der løbende har givet respons på arbejdet. Men YouCat er meget mere end en bog. Den er også en internetplatform med blog, små videoer og fortællinger om Youcatprojekter i hele verden. Ved små multiple choice tests kan man checke, om man har forstået, hvad man har læst. Den danske udgave af YouCat ventes at udkomme primo 2012.
Læs mere på www.youcat.org 
LR