Et trist farvel

Torsdag aften den 23. maj fejrede biskop Kozon en taksigelsesmesse med søstrene og sognebørnene i Mariukirkjan for de 93 år med mission, som 58 franciskanske Mariamissionærer har levet på Færøerne. Fire besøgende søstre fra Rom og Paris deltog også i denne særlige begivenhed.

Liturgien blev ledsaget af smuk musik på violin, cello, fløjte og guitar. Der blev bedt for sognets, søstrenes og det færøske folks behov. I slutningen af messen modtog de fem søstre fra Tórshavn-kommunitetet formelt deres missionsudsendelse fra Sr. Lætitia, regional overhoved, til henholdsvis Belgien, Korea, Irland og Frankrig. Efter messen var der reception i sognegården, som sognebørnene generøst havde forberedt.

På trods af manglen på benzin på grund af arbejdernes strejke og på trods af den triste anledning var aftenen præget af et stort fremmøde og en ånd af taknemmelighed og glæde.

De to første søstre forlader øerne for altid den 12. juni, og de andre følger efter i juli. Må Gud være med dem, velsigne dem og lede dem i deres nye mission, og må han lede og velsigne vores menighed, så den kan blomstre og vokse i sin nye mission.

Fotos: Saviour Mifsud og Rakul Faustyna Guðjónsson